Update corona-maatregelen (23/10)

Onderstaande verstrengingsregels gaan in vanaf vrijdag 23 oktober 2020.


Sportevenementen

Alle professionele sportwedstrijden binnen en buiten verlopen zonder publiek.

Alle amateurwedstrijden worden opgeschort (trainen kan wel nog).

Jeugdwedstrijden voor jongeren tot 18 jaar blijven toegelaten, maar er mag maar één persoon uit het gezin komen kijken. Het aanbieden en nuttigen van drank en voedsel blijft verboden.

Zwembaden blijven open.

Kinderen tot 12 jaar mogen nog aan contactsport doen, ook indoor.


Hoger onderwijs

De bezettingsgraad wordt herleid tot maximaal 20% mét mondmaskerplicht, behalve voor practica waarvoor dat niet mogelijk is. De regel geldt niet voor eerstejaars (bezettingsgraad tot 50%).


Indoor culturele evenementen

Maximum 40 personen. Indien voldoende garanties voor coronaproof organisatie, en mits 1,5 meter-regel en mondmasker, kan het tot maximum 200 personen. Het aanbieden van drank en voedsel is verboden.

De uitzonderingsmaatregel waarbij men hoger dan 200 personen kan gaan, wordt tijdelijk opgeschort tot 19/11/2020.


Jeugdactiviteiten

+12 jaar: enkel nog buitenactiviteiten toegelaten, met mondmaskerplicht, voor -12 jaar is het sterk aangeraden

Tijdens schoolperiodes zijn er geen overnachtingen toegelaten. Tijdens de herfstvakantie kan het volgende:

-12 jaar kan overnachten, geen limiet op het aantal overnachtingen

12-14 jaar kan als het gaat over minstens vier opeenvolgende nachten

Geen overnachtingen voor kinderen ouder dan 14 jaar


Openbaar vervoer

Elke overheid waakt er binnen zijn bevoegdheid over dat de capaciteit van het openbaar vervoer tijdens de spitsuren optimaal is om crowding te vermijden.


Pretparken

Pretparken worden tijdelijk gesloten.


Dierentuinen

Indoor ruimtes worden gesloten. Het aanbieden en nuttigen van drank en voeding is verboden.


Telewerk blijft de regel

Er wordt met de werkgeversfederaties overlegd om een responsabiliserende monitoring op te zetten zodat men de regel van telewerk overal toepast waar het moet.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon