Nieuwe speeltuin in Lauw geopend

In Lauw werd vandaag de nieuwe speeltuin aan de voorkant van het schoolgebouw in gebruik genomen. Deze locatie werd gekozen in samenspraak met de dorpsbewoners en de school en is ideaal om het samenhorigheidsgevoel van het dorp te verhogen.


An Christiaens, schepen van Jeugd

“Bij de start van het nieuwe jaar kunnen we in Lauw al dadelijk een nieuw speeltoestel openen. De volgende maanden concentreren we ons op de inrichting van een groene speelzone op de Motten. Daarna komen de projecten op Heuveldal, het speelgroen op Plinius en enkele nieuwe verkavelingen aan de beurt. Jaarlijks maken we ook middelen vrij voor het nazicht en de herstellingswerken van de reeds bestaande toestellen."