Stad Tongeren ondersteunt zomerschool

Van maandag 17 tot en met vrijdag 28 augustus organiseert Basisschool het Atheneeke voor haar leerlingen de veertiendaagse zomerschool HOEZA – Helden op Expeditie in Zomerschool Atheneeke. De stad Tongeren en de Vlaamse Overheid ondersteunen de organisatie.

An Christiaens, burgemeester wnd.

“Leerlingen hebben door de coronacrisis wekenlang niet op een normale manier les gekregen. Als stad werken we dan ook graag mee aan het initiatief van de Vlaamse Overheid om zomerscholen te organiseren. De zomerscholen mochten zelf hun aanbod en de doelstellingen kiezen rekening houdend met de vooropgestelde onderwijsdoelen vanuit de Vlaamse Overheid. Basisschool Atheneeke sprong mee op de kar en organiseert zes zomerlassen van 17 t.e.m. 28 augustus. De Vlaamse Overheid verleende haar goedkeuring voor de organisatie en kent hiervoor een subsidie toe aan het Atheneeke.”

De zomerschool biedt leerlingen uit basisschool Atheneeke essentiële leerstof op maat aan, in kleine groepen. Er werd gekozen voor 2 vakgebieden: Nederlands en wiskunde. Naast leren is er ook aandacht voor sport, cultuur of spel, met educatieve speelvormen.

“Voor de pedagogische werking – het ‘leren’ – staat het Atheneeke in. Zij engageerde een aantal van hun leerkrachten die gedurende de zomerschool het pedagogisch aanbod zullen faciliteren. De stad Tongeren zorgt voor het verrijkingsaanbod (sport, spel en cultuur). Stad Tongeren faciliteert en ondersteunt samen met haar sociale en lokale partners mee het verrijkingsaanbod van de namiddagen. Het aanbod is gratis voor de leerlingen. De organisatie van de zomerschool heeft een pedagogisch remediërend doel voor leerlingen die een bepaalde leerachterstand opliepen omwille van de verloren lestijden gedurende de coronaperiode,” zegt schepen van onderwijs, Guy Schiepers.

Jos Schouterden, schepen van Sociale Zaken

“Voor kwetsbare gezinnen was dit een bijzonder moeilijke periode. Gelukkig staan zij er in Tongeren niet alleen voor en kunnen ze deze zomer terecht in de zomerschool. De zomerschool biedt een veilige en stimulerende klasjes waar leren en spelen hand in hand gaan. Er wordt op maat gewerkt van elk kind en dat is een belangrijke meerwaarde voor leerlingen die het moeilijk hebben in de klas. Tijd en ruimte om te leren en groeien en als krachtige helden het nieuwe schooljaar tegemoet gaan. Daar gaan we samen voor! Ik dank alvast de directie van het Atheneeke, de vele leerkrachten, de stadsdiensten, de partners en vrijwilligers voor hun inzet voor de zomerschool. Hopelijk inspireert dit initiatief ook andere scholen, want kinderen zijn onze toekomst!”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon