Update maatregelen cultuur en reizen (15/6)

Sinds vorige week zijn er nieuwe versoepelingen van kracht. Zojuist ontvingen we nieuwe informatie die wijzigingen aanbrengt aan de eerder aangekondigde informatie. We lijsten het hier even op.

Let op: dit is de huidige stand van zaken en de informatie waarover we nu beschikken. Wanneer nieuwe of bijkomende informatie volgt, zullen we hier zo snel mogelijk over communiceren.

CULTUUR

Een aantal specifieke activiteiten in de cultuursector houden een verhoogd risico op overdracht van druppels en infectie in, en worden voorlopig nog verboden:

• (koor)zang en alles wat aanleiding geeft tot luid spreken of roepen

• alle activiteiten waar blaasinstrumenten bij betrokken zijn

• alle activiteiten waar nauw ‘fysiek contact’ bij nodig is (bepaalde vormen van dans, toneel, …).

Er wordt hard gewerkt om hierover de nodige richtlijnen te ontwikkelen zodat ook deze activiteiten zo snel als mogelijk terug kunnen opgestart worden. Enkel voor professionele actoren (beroepsdansers, beroepsacteurs, …) kan hiervoor een uitzondering worden gemaakt. Voorwaarde is dan wel dat er op het

niveau van het individu een risicoanalyse en plan van aanpak is opgesteld.

Alle informatie vind je in het protocol dat opgemaakt werd voor de cultuursector: https://cjsm.be/informatie-covid-19

REIZEN

Toeristische activiteiten binnen België zijn al opnieuw toegelaten sinds 8 juni. Vanaf vandaag is het weer toegelaten om te reizen vanuit en naar België, voor alle landen van de Europese Unie, van de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk. Maar dit is wel op voorwaarde dat het land naar waar je reist dit ook toelaat.

Het verbod op niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, de Schengenzone (EU+-gebied) en het Verenigd Koninkrijk blijft van kracht tot en met 30 juni en zal tegen die tijd opnieuw worden geëvalueerd.

Er wordt herhaald dat reizen op eigen risico is. De reisadviezen zijn sterk onderhevig aan veranderingen, en reizen naar een bestemming kan op elk moment terug afgeraden worden. Indien Indien je van plan bent om een reis naar het buitenland te maken, is het sterk aangeraden om het reisadvies van Buitenlandse Zaken te raadplegen dat continu up-to-date gehouden wordt.

#Samentegencorona

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon