Update maatregelen (30/5)

Heropstart horeca

Een exacte datum is er nog niet, al wordt overal 8 juni vooruitgeschoven. De Nationale Veiligheidsraad zal op 3 juni duidelijkheid brengen.

De sector heeft wel een akkoord over de voorwaarden :

- Verplicht sluitingsuur om middernacht

- Zowel op café als op restaurant zullen de tafels 1,5 meter uit elkaar moeten staan.

- Om op restaurant te gaan, moet je verplicht reserveren.

- Op café moet je ofwel reserveren ofwel je contactgegevens achterlaten. Zo kan je nadien opgespoord worden in geval nadien zou blijken dat er op de avond dat je er was iemand aanwezig was die besmet raakte

- Aan de toog bestellen of aan de toog hangen mag niet. Het personeel, met mondmasker, zal je aan tafel moeten bedienen

Kerkdiensten

De bisschoppenconferentie van de katholieke Kerk heeft in samenwerking met GEES een protocol met veiligheidsvoorschriften uitgewerkt voor een herneming van publieke vieringen in de kerken.

In een eerste fase wordt een maximum van 100 deelnemers per viering vastgelegd.

Iedereen die de kerk binnengaat, ontsmet de handen met beschikbaar gestelde alcoholgel. Wie de communie uitreikt ontsmet de handen en draagt een mondmasker, houdt afstand en “laat de hostie eerbiedig vallen in de uitgestrekte hand van de communicant”, aldus het protocol.

Alle plaatselijke kerkverantwoordelijken ontvangen vrijdag het draaiboek met richtlijnen. Een concrete datum voor de heropstart valt wellicht op woensdag 3 juni, wanneer de Nationale Veiligheidsraad bijeenkomt.

Familiebezoeken en winkelen over de grens

Zopas verscheen het nieuwe ministerieel besluit dat familiebezoeken (in de 2 richtingen) en winkelen over de grens weer toelaat! Voor het familiebezoek over de grens gelden dezelfde voorwaarden als de huidige regeling van toepassing in België.

Een huishouden, ongeacht de grootte, mag thuis tot 4 personen ontvangen. Deze 4 personen zijn steeds dezelfde personen en maken al dan niet deel uit van eenzelfde huishouden.

Wanneer een persoon van een huishouden bij een andere persoon thuis is uitgenodigd, dan verbindt zijn volledige huishouden zich, en zelfs indien deze persoon zich alleen naar de afspraak begeeft.

De leden van de nieuwe ‘groep’ die zo gevormd wordt mogen thuis geen andere personen ontvangen, noch door andere personen ontvangen worden

De regels van social distancing blijven van toepassing!

#samentegencorona

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon