Update maatregelen onderwijs en jeugdactiviteiten

Goed nieuws voor de kinderen en jongeren! Er een beslissing genomen over de zomerkampen en jeugdactiviteiten.

Ook kwam er een nieuw ADVIES voor de verdere heropening van het onderwijs. De Nationale Veiligheidsraad moet op basis van dit advies nog een beslissing nemen. De scholen zullen nadien zelf kunnen beslissen hoe dit ingevuld zal worden.

ADVIES ONDERWIJS

Kleuteronderwijs: Er werd geadviseerd om het kleuteronderwijs opnieuw volledig te openen vanaf 2 juni.

Lager onderwijs: Er werd geadviseerd om alle leerjaren terug naar school te laten gaan (minstens de helft van de onderwijstijd, met een maximum van 4 dagen per week).

Middelbaar onderwijs: Er werd geadviseerd om vanaf 2 juni de leerlingen van het 2de en 4de jaar secundair de lessen op school te laten hervatten (maximum 2 volle dagen of 4 halve dagen per week naar school) . Voor leerlingen van het 1ste, 3de en 5de jaar gewoon secundair onderwijs wordt minstens 1 dag geadviseerd. Hetzelfde geldt voor leerlingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs.

Buitengewoon onderwijs: Ook voor het buitengewoon onderwijs werd een verdere opstart geadviseerd.

JEUGDACTIVITEITEN

Buurtspeeltuinen in open lucht kunnen vanaf woensdag 27 mei heropend kunnen worden voor kinderen tot en met 12 jaar, op voorwaarde dat volwassenen die de kinderen begeleiden, de veiligheidsafstand in acht nemen.

Grotere speeltuinen in parken kunnen vanaf woensdag 27 mei geopend worden onder dezelfde voorwaarden als sportactiviteiten (maximaal 20 kinderen tegelijk en veiligheidsafstand voor volwassenen).

Speeltuinen op het terrein van dierentuinen, musea enz kunnen vanaf 27 mei worden heropend onder toezicht van de uitbater om drukte te voorkomen.

Vanaf 1 juli zullen opnieuw zomeractiviteiten voor jongeren kunnen plaatsvinden. Het gaat over zomerkampen en -stages voor jongeren met of zonder overnachting, en speelpleinwerking. Ze kunnen doorgaan in zogenaamde contactbubbels van maximaal 50 personen (deelnemers en begeleiders). Jongeren en begeleiders ouder dan 12 jaar moeten de veiligheidsafstand zoveel mogelijk blijven respecteren.

Ook jeugdhuizen, ontmoetingswerking en jeugd(informatie)centra kunnen vanaf 1 juli hun activiteiten weer opstarten voor contactbubbels van maximaal 50 jongeren. Hier moeten jongeren en begeleiders ouder dan 12 jaar de veiligheidsafstand blijven respecteren. Jeugdhuizen die ook een horecafunctie hebben moeten de algemene regels voor de horeca respecteren.

#Samentegencorona

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon