Update maatregelen (8/5)

Bezoek met 4 personen vanaf 10/05

In het nieuwe ministerieel besluit werd de regels van de nieuwe bezoekregeling opgenomen als volgt:

Een huishouden, ongeacht de grootte, mag thuis tot 4 personen ontvangen. Deze 4 personen zijn steeds dezelfde personen en maken al dan niet deel uit van eenzelfde huishouden.

Wanneer een persoon van een huishouden bij een andere persoon thuis is uitgenodigd, dan verbindt zijn volledige huishouden zich, en zelfs indien deze persoon zich alleen naar de afspraak begeeft.

De leden van de nieuwe ‘groep’ die zo gevormd wordt mogen thuis geen andere personen ontvangen, noch door andere personen ontvangen worden

De regels van social distancing blijven van toepassing!

#samentegencorona

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon