OCMW Tongeren en lokale politie werken nauwer samen voor noodopvang

Het OCMW Tongeren en de politiezone Tongeren-Herstappe werken vanaf 1 april nauwer samen voor noodopvang. Hierdoor zal de werking vlotter en efficiënter kunnen verlopen, ook buiten de kantooruren. De noodopvang in Tongeren gebeurt door het OCMW Tongeren en de politiezone Tongeren-Herstappe onder coördinatie van het Centrum voor Algemeen Welzijn Limburg (CAW).

An Christiaens, burgemeester wnd.:

“We worden regelmatig geconfronteerd met situaties waarbij personen tijdelijk opvang nodig hebben. Er was al een samenwerking tussen politie en OCMW. Buiten de kantooruren was het OCMW echter niet bereikbaar. Als er zich ’s avonds, ’s nachts, tijdens het weekend of op feestdagen een noodsituatie voordoet, verloopt de afhandeling niet altijd even vlot en gestructureerd. Daar komt nu verandering in. Om sneller en efficiënter te werken in situaties van nood hebben we een protocol afgesloten met de politiezone Tongeren-Herstappe. Buiten de kantooruren zullen zij de vaststellingen uitvoeren waardoor alles makkelijker en sneller kan verlopen.”

Het CAW Limburg biedt reeds 20 jaar naast haar reguliere aanbod noodopvang aan. Noodopvang biedt een oplossing voor dak- en/of thuislozen in crisis, die binnen het brede reguliere welzijns- en zorgaanbod aan residentiële opvang niet onmiddellijk een oplossing vinden.

“Wanneer men nood heeft aan opvang, kan men in een opvangcentrum van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) terecht. Er zijn verschillende vormen van opvang, afhankelijk van de aard van het probleem. Het CAW garandeert aan de cliënt(en) gedurende één nacht of één weekend bed-bad-brood. De eerstvolgende werkdag na de opname, wordt in overleg met de cliënt en het CAW, door het OCMW een vervolg oplossing bekeken. Men kan ten alle tijden zich aanmelden bij het CAW voor noodopvang,” besluit schepen van sociale zaken, Jos Schouterden.”

Waar moet men zich aanmelden voor noodopvang?

  • Tijdens de kantooruren (maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur; maandag – dinsdag en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur en donderdag van 13.00 tot 18.30 uur) bij het Sociaal huis De Semper, Dijk 124 tel. 012 459 250.

  • Buiten de kantooruren, tijdens weekend of feestdagen bij de burelen van de politiezone Tongeren-Herstappe, Ambiorixkazerne, Blaarstraat 99 tel. 012 259 000.

De kostprijs van de noodopvang wordt enerzijds gedragen door het CAW, anderzijds door een solidariteitsbijdrage van de participerende OCMW’s op basis van een bijdrage van 7.664 euro per jaar.

Actie 100 van de beleids- en beheerscyclus (BBC) van OCMW en stad Tongeren stelt voorop dat het OCMW Tongeren participeert aan deze Limburgse samenwerking rond het organiseren van noodopvang.

Het samenwerkingsprotocol geldt voor een jaar, dan wordt het project geëvalueerd.

Meer info: mevrouw Cindy Doumen, directeur sociale zaken, tel. 012 459 262.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon