Bijkomende socio-economische maatregelen (14/4)

Deze maatregelen moeten nog aangenomen worden door de ministerraad. Het is dus nog even wachten op de praktische uitwerking

👉 Om het vele werk van de komende weken in de land- en tuinbouwsector op te vangen, kunnen tijdelijke werklozen aan de slag in de land - en tuinbouwsector zonder hun volledige uitkering te verliezen. De werknemer krijgt het normale loon voor de uitgeoefende functie en 75% van de tijdelijke werkloosheidsuitkering. Ook wie op tijdskrediet of loopbaanonderbreking is kan er tijdelijk aan de slag met behoud van 3/4 van de uitkering.

👉 Er wordt een tijdelijk moratorium op faillissementen van bedrijven ingesteld. Tijdens deze moeilijke periode zal elke onderneming als schuldenaar, die in moeilijkheden verkeert als gevolg van covid-19, worden beschermd tegen bewarend en uitvoerend beslag, faillietverklaring en gerechtelijke ontbinding. Bovendien zullen de betalingstermijnen die opgenomen zijn in een reorganisatieplan, verlengd worden.

👉 In de kritische sectoren worden de vrijwillige overuren (220 uur) vrijgesteld van belasting tot 30 juni 2020.

👉 De werkuren van studenten in de tweede helft van 2020 worden geneutraliseerd, zodat ze niet meetellen voor de berekening van het quotum (475 uur per jaar). Studenten kunnen dus de beroepsbevolking versterken in kritieke sectoren zoals de detailhandel of de voedingssector.

👉 De degressiviteit van werkloosheidsuitkering zal worden bevroren tijdens de crisisperiode. Dit wil zeggen dat de werkloosheidsuitkering van wie werkzoekend is (en nu heel moeilijk een nieuwe job kan vinden) niet verlaagd zal worden.

👉 Er werd bevestigd dat het overbruggingsrecht voor zelfstandigen in bijberoep toegekend kan worden aan zelfstandigen in bijberoep die maximaal bijdragen, maar ook aan bepaalde zelfstandigen in bijberoep die niet maximaal bijdragen (met een inkomen tussen 6996,89 en 13993,78) en actieve gepensioneerden die niet maximaal bijdragen (inkomen >6996,89) maar wel verplicht zijn hun activiteiten te onderbreken door Covid-19.

#Samentegencorona💪

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon