Verduidelijking regels voor grensovergang

Wat als je de grens over moet?

Sinds woensdag 18 maart verbiedt België niet-essentiële reizen naar het buitenland. Het goederen- en dienstenverkeer mag nog gewoon de grens over.

Volgende verplaatsingen worden beschouwd als een essentiële verplaatsing en zijn dus toegelaten:

• professionele reizen

• co-ouderschapsregelingen

• hulp bieden aan een kwetsbaar persoon die in het buitenland woont

• een begrafenis bijwonen binnen de familie

• iemand binnen je gezin ophalen op een luchthaven in een van onze buurlanden

• je dieren verzorgen die zich in het buitenland bevinden

• …

Volgende verplaatsingen worden beschouwd als niet-essentiële verplaatsingen en zijn dus niet toegelaten :

• toerisme

• vrije tijd

• inkopen doen

• tanken

• een kennis/partner bezoeken

• een familielid in het buitenland bezoeken

• …

De Belgische autoriteiten controleren actief en verschillende grensovergangen zijn gesloten. Daardoor kunnen er files ontstaan langs de grens.

Om een vlotte grensovergang te faciliteren, is het sterk aanbevolen om (naast de identiteitsdocumenten) een schriftelijk document te hebben dat uw verplaatsing rechtvaardigt. Hoewel dit niet verplicht is, is het in het belang van de personen zelf om een document te voorzien dat door de politiediensten en douane bij controle kan beoordeeld worden op de noodzaak van de verplaatsing.

Het kan dan gaan om een attest van de werkgever, een attest van de dokter voor de zorg voor anderen of medische zorg, bewijs van co-ouderschap, kopie van een vliegtuigticket om iemand af te halen als een ander vervoermiddel niet mogelijk is, een bewijs voor de zorg voor dieren die over de grens staan.

Het stadsbestuur en de burgemeester kunnen geen attesten afleveren. De schending van het verbod op niet-essentiële reizen is strafbaar.

#Samentegencorona

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon