Update maatregelen (26/3)

Vanaf vrijdag 27 maart 2020 staat de applicatie online op www.vlaio.be/coronahinderpremie.

Wie zich heeft aangemeld via het webformulier van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) zal vandaag (donderdag 26 maart) een link krijgen om de premie al aan te vragen. De premie zal 14 dagen na aanvraag worden uitbetaald, mits voldaan is aan alle voorwaarden. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 5 mei 2020.

Alle bedrijven met fysieke inrichting die moeten sluiten door coronamaatregelen komen in aanmerking.

Een onderneming kan voor maximaal 5 exploitatiezetels een premie krijgen op voorwaarde dat er in de bijkomende exploitatiezetels minstens 1 voltijdse werknemer tewerkgesteld is.

Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen aanspraak maken op de premie voor zover ze door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.

In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren. Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten van de openbare markt, komen in aanmerking.

Meer info op https://www.hildecrevits.be/nieuws/toepassing-voor-aanvraag-corona-hinderpremie-online/ en https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie

#samentegencorona

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon