Toelichting sociaal-economische maatregelen (20/3)

Zojuist gaf de federale regering een persconferentie over de coronacrisis. Hier enkele van de sociaaleconomische maatregelen die deze voormiddag toegelicht werden door de ministerraad.

Let op: Dit is de informatie waarover we nu beschikken, meer praktische info zal later ongetwijfeld volgen.

Ook werd opnieuw opgeroepen om de maatregelen strikt op te volgen. Ze zijn en blijven noodzakelijk voor ieders gezondheid.

* Vereenvoudiging procedure tijdelijke werkloosheid:

Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen overmacht en economische redenen. Vanaf vandaag is nog maar 1 procedure voor arbeiders en bedienden: de ‘corona-procedure’. Met één aanvraag komt men automatisch in het systeem van tijdelijke werkloosheid. Men valt terug op 70% van het brutoloon. Om extra koopkracht te creëren, wordt er 5,63 per dag gegeven aan iedereen die in coronaprocedure zit. Dit komt neer op ongeveer 150 euro extra per maand ter ondersteuning van personen in tijdelijke werkloosheid.

* Automatisch uitstel betaling personenbelasting van 2 maanden

* Automatische uitstel bedrijfsvoorheffing, btw en winstbelasting van 2 maanden

* Uitstel betaling sociale bijdragen voor de eerste twee trimesters: uitstelmogelijkheid tot 15 december

* De hinderpremie Vlaamse overheid wordt vrijgesteld van belasting.

* Betalingen van bedrijven die overheidsopdrachten uitvoeren, zal sneller verlopen. Als de bedrijven de opdrachten niet tijdig kunnen opleveren omwille van de crisis, zullen er geen boetes opgelegd worden.

* Consumenten wiens reis niet kan doorgaan krijgen een reischeque via het garantiefonds (1 jaar geldig)

Als evenementen verplaatst worden naar latere datum, blijft ticket geldig. Als men dan ziek is of er geen nieuwe datum komt, krijgt men wel het geld van het ticket terug.

* Land- en tuinbouw: de periode voor seizoensarbeid periode wordt verdubbeld zodat seizoenarbeiders langer blijven en het nodige werk kunnen doen in de opstart van de bedrijven in de land- en tuinbouw.

* Gisteren hebben ook de Vlaamse scholen nieuwe richtlijnen gekregen:

De lessen blijven zoals voorheen geschorst tot en met 3 april, en de scholen en internaten moeten opvang voorzien.

In de nieuwe richtlijnen wordt heel concreet aan de scholen gevraagd om nog opvang te voorzien voor drie groepen gezonde leerlingen:

- kinderen van ouders die werken in een cruciale sector

- kinderen in een medische of kwetsbare situatie

- kinderen met een moeilijke thuissituatie

#Samentegencorona

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon