Nieuwe maatregelen op Vlaams niveau (18/3)

Economie en Werk

  • Hinderpremie

De hinderpremie zoals gecommuniceerd op 13 maart 2020 wordt uitgebreid naar alle ondernemingen en winkels (bv: kledingwinkel, electrozaak of doe-het-zelf winkel) die volledig moeten sluiten omwille van de nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Net als bij hinder wegens openbare werken komt er een premie voor handelaars, horeca, zelfstandigen en dienstverleners die door deze verplichte sluiting getroffen worden. Deze premie bedraagt 4.000 euro, als de zaak na 21 dagen nog gesloten moet blijven is er een vergoeding van 160 euro per dag.

Zaken die minstens één voltijds en volwaardig inkomen hebben komen in aanmerking voor de premie. Ook ambulante activiteiten zoals marktkramers die getroffen worden door de sluiting van openbare markten komen in aanmerking voor de premie.

De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. In de horecasector is de verplichte sluiting van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als er nog afhaaldiensten georganiseerd worden.

Zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de premie als zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.

De aanvragen moeten worden ingediend binnen de maand na het aflopen van de verplichte sluiting bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Meer duidelijkheid over het aanvragen van die nieuwe premie, zal binnenkort beschikbaar zijn. Wil je deze info zodra beschikbaar in je mailbox ontvangen, surf naar: https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie en laat uw gegevens daar achter.

  • De crisiswaarborg die we vorige vrijdag al aangekondigd hebben, werd nu verder uitgewerkt. Ondernemingen kunnen via de gewone waarborgregeling tot 75% van nieuwe financieringsovereenkomsten laten waarborgen door de Vlaamse overheid in ruil voor een eenmalige premie van 0,5% van het totaalbedrag. Voor deze crisiswaarborg naar aanleiding van de coronacrisis wordt die premie verlaagd naar 0,25% van het totaalbedrag. Daarnaast kunnen ondernemingen voor bestaande schulden tot 12 maanden in plaats van 3 maanden een overbruggingskrediet laten waarborgen.

  • De aanmoedigingspremie die nu al bestaat om mensen aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, wordt uitgebreid naar bedrijven die te maken krijgen met bijvoorbeeld een dalende productie, een dalende omzet of dalende bestellingen als gevolg van de coronacrisis. Die maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 90€ en 150€. Voorwaarde zijn een productievermindering met minstens 20% en een goedgekeurd plan van collectieve arbeidsduurvermindering.

Fiscaliteit

  • Voor het aanslagjaar 2020 krijgen ondernemingen 4 maand uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting. Dit komt o.a. ten goede aan transportsector, leasingmaatschappijen en busmaatschappijen. Die 4 maanden uitstel van betaling komt bovenop de normale betaaltermijn van 2 maanden, in totaal dus 6 maanden

Onderwijs

  • Oproep aan ouders om maximaal zelf in te staan voor opvang kinderen.

Jeugd

Alle jeugdwerkactiviteiten en vakantiekampen in de paasvakantie worden geannuleerd. Ouders worden opgeroepen om, vanuit solidariteit met jeugdorganisaties, geen of slechts een gedeeltelijke terugbetaling van de inschrijvingsgelden te vragen.

Mondmaskers

Mondmaskers zijn besteld. Leveringen in de komende dagen. Eens te meer oproep: wie mondmaskers heeft, breng ze naar ziekenhuizen. Wie wil helpen door zelf mondmaskers te maken, volgens de regels en patronen zoals de FOD Volksgezondheid die heeft meegegeven: deze zijn zeker welkom in onze woonzorgcentra

Garantie voor welzijnssectoren: Vlaamse regering staat garant voor de zorg. Er wordt een regeling uitgewerkt in de komende dagen om te zorgen dat welzijnsvoorzieningen niet in financiële problemen komen.

Kinderopvang: essentieel om ouders werkzaam in cruciale sectoren als zorg, veiligheid, voeding, … aan het werk te houden. We garanderen de inkomsten van kinderopvang. Mensen die kinderen niet naar opvang brengen, zullen niet moeten betalen.

Vaccinatie door Kind en Gezin worden gestaakt tot 5 april. In die periode ontwikkelen we werkorganisatie om vaccins daarna terug te kunnen toedienen onder de nodige randvoorwaarden.

De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met gezinsleden die technisch werkloos worden ten gevolge van de COVID-19-maatregelen worden gedragen door de Vlaamse overheid voor de periode van 1 maand. Dit bedrag wordt berekend op basis van 1/12de van de vorige jaarfactuur van het gezin.

Indien de COVID-19 crisis langer aanhoudt dan de periode van 1 maand, zal de Vlaamse regering, rekening houdend met de budgettaire beperkingen, een stelsel van uitstel van betaling uitwerken voor de gezinnen waarvan één of meerdere gezinsleden in het stelsel van technische werkloosheid terechtkomen.

Zolang de strikte COVID-19-maatregelen van kracht zijn, zullen er geen afsluitingen gebeuren van water, gas of elektriciteit.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon