Extra steun voor zelfstandigen

In de commissie sociale zaken van het federaal parlement werden eerste maatregelen goedgekeurd om zelfstandigen extra te ondersteunen die met sluiting van hun zaak geconfronteerd worden.

Getroffen zelfstandigen komen bovenop de Vlaamse hinderpremie in aanmerking voor een uitkering van 1.291,69 euro (zonder kinderlast) en 1.614,10 euro (met kinderlast).

Alle zelfstandigen in sectoren die de impact voelen door de maatregelen van het federale rampenplan (o.a. horeca, culturele activiteiten, handelszaken die niet voor voeding bestemde producten verkopen) zullen recht hebben op dit overbruggingsrecht voor de maanden maart en april.

Ook winkeliers die enkel in het weekend moeten sluiten, hebben recht op deze uitkering. Er geldt geen minimaal aantal dagen van onderbreking van de activiteit. Ook zelfstandigen die een restaurant uitbaten dat enkel nog meeneemmaaltijden verkoopt, hebben recht op de uitkering.

Ook de zelfstandigen die nu zelf beslissen om de deuren te sluiten uit voorzorg tegen de verdere verspreiding van het coronavirus, ook al zijn ze daartoe niet verplicht, komen in aanmerking. Van zodra deze zelfstandigen hun activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreken, zullen ook zij recht hebben op het overbruggingsrecht, aan 100% en eveneens voor de maanden maart en april.

De wet moet nog goedgekeurd worden door de plenaire vergadering van De Kamer maar werd deze ochtend alvast in de Commissie Sociale Zaken zonder problemen goedgekeurd.

#samentegenCorona

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon