Economische gevolgen Covid-19

De bestrijding van het Coronavirus is een absolute prioriteit van alle overheden waarvoor ieders inzet wordt gevraagd. In eerste orde gaat de aandacht naar de nauwgezette toepassing van de voorgeschreven preventiemaatregelen om de verdere uitbreiding van het virus maximaal in te dijken. Bedankt voor uw medewerking in dit verband!

Naast de gezondheidsimpact impliceert Covid-19 zeer ernstige economische gevolgen. Diverse steunmaatregelen worden in het vooruitzicht gesteld en worden verder voorbereid.

Voor nadere informatie verwijs ik graag naar volgende nuttige websites, die bestendig updates zullen krijgen:

  • Algemeen:

www.info-coronavirus.be

in het bijzonder de FAQs

Tel. 0800 146 89

  • Economie:

www.economie.fgov.be (Federale overheid)

Tel. 0800 120 33

www.vlaio.be (Vlaamse overheid)

Tel. 0800 20 555

  • Uw werkgeversorganisatie waarbij u evt. aangesloten bent

  • Specifiek voor Tongeren:

www.tongeren.be

FB: https://www.facebook.com/stadtongeren/

Tel. 012 800 000

Wij vragen tenslotte uw begrip dat in deze crisisomstandigheden niet alle vragen meteen beantwoord kunnen worden en hopen u met deze informatie van dienst te zijn.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon