Versterkte maatregelen COVID-19

March 12, 2020

Het Kernkabinet van de federale regering en het Strategisch Comité hebben op basis van hun
overleg dd. 10/03/2020 beslist enkele proportionele maatregelen uit te vaardigen die als doel
hebben het COVID-19-virus (Coronavirus) op het Belgisch grondgebied onder controle te houden.
Op advies van de ‘Risk Assessment Group’ & van de ‘Risk Management Group’ werden
wetenschappelijk gebaseerde aanbevelingen geformuleerd. Deze maatregelen zijn van toepassing
op het gehele Belgische grondgebied en hebben betrekking op activiteiten die gedurende de maand
maart gepland zijn.


Verbod op indoor activiteiten van meer dan 1 000 deelnemers
Volgend op dit advies vaardigt de waarnemend gouverneur van de provincie Limburg met
onmiddellijke ingang een politiebesluit uit (geldig tot en met 31 maart 2020) waarbij alle indoor
activiteiten met meer dan 1 000 deelnemers worden verboden.

 

Extra richtlijnen voor outdoor activiteiten en activiteiten van minder dan 1 000
deelnemers

Bovenstaand politiebesluit houdt in dat outdoor activiteiten en kleinere indoor activiteiten met
minder dan 1 000 deelnemers in principe kunnen doorgaan. Evenwel worden er door de
waarnemend gouverneur een aantal bijkomende richtlijnen geformuleerd voor deze twee
categorieën van activiteiten. Alle organisatoren worden expliciet opgeroepen om deze richtlijnen
af te toetsen aan de activiteit(en) die zij organiseren. Het zijn de organisatoren die – op basis van
deze (en eventueel andere) richtlijnen – zelf en autonoom beslissen of zij hun activiteit(en) laten
doorgaan dan wel annuleren.
1. Aantal personen dat samenkomt: hoe meer personen er aanwezig zijn, hoe meer kans op
besmetting en op verdere verspreiding.
2. Intensiteit tussen de mensen die samenkomen: is er veel interactie tussen de mensen of is
dit een eerder ‘passieve’ bijeenkomst?

3. Duur van het contact: zijn dezelfde personen gedurende lange tijd gezamenlijk aanwezig of
zijn mensen eerder aanwezig voor korte duur en verspreid doorheen de tijd?
4. Beslotenheid ruimte: hoe groot is de ruimte waar de activiteit wordt georganiseerd? Kunnen
mensen voldoende afstand bewaren? Is er voldoende ventilatiemogelijkheid?
5. Mengeling van leeftijden: richt de activiteit zich op één specifieke leeftijds-/doelgroep of is
er een mix aanwezig? Zijn er deelnemers die afkomstig zijn van risicogroepen?
6. Haalbaarheid van de maatregelen: kunnen maatregelen om besmetting en verdere
verspreiding van het virus te voorkomen realistisch en effectief ingezet worden?
7. Noodzakelijkheid of uitstelbaarheid van een activiteit: kan de activiteit op een later moment
plaatsvinden?

 

Consensus bij de Limburgse burgemeesters
Vanddaag om 16u werden alle Limburgse burgemeesters uitgenodigd bij de gouverneur om deze
maatregelen toe te lichten. Naast duidelijkheid scheppen over het verbod en de richtlijnen werd er
een consensus bereikt over alle in- en outdoor activiteiten voor de kwetsbare doelgroep 65+:
- de activiteiten voor 65-plussers in regie van de steden en gemeenten worden afgelast en;
- aan externe organisatoren wordt ten stelligste afgeraden de geplande activiteiten voor 65-
plussers te laten plaatsvinden.
Waakzaamheid blijft geboden: alle overige aanbevelingen op een rij
A. Deze aanbevelingen werden reeds gecommuniceerd en blijven van toepassing:
Samen tegen het coronavirus
Om de verspreiding van het virus af te remmen, vragen we samen met FOD Volksgezondheid aan
iedereen om de hygiënemaatregelen strikt toe te passen. Naast aandacht voor de eigen gezondheid
en persoonlijke hygiëne, kan men ook verschillende tips toepassen die het contact met anderen
beperken. Zo verlicht men het werk van dokters en ziekenhuizen en helpt men mee om kwetsbare
personen te beschermen. Iedereen heeft dus een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zo
weinig mogelijk verspreidt.
Wat kan je doen ?
Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:
1. Blijf thuis als je ziek bent.
2. Was regelmatig je handen met water en zeep.
3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare
vuilnisbak.
4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

 

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:
1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen
met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere
vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem…)
3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk
verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
4. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.
B. Deze aanbevelingen zijn vanaf vandaag van toepassing tot 31 maart.
Aanbevelingen voor scholen
Kinderen kunnen naar school blijven gaan (als ze niet ziek zijn). Met deze tips kunnen scholen de
verspreiding van het virus beperken:
1. Stel schoolfeesten, opendeurdagen of oudercontacten voorlopig uit.
2. Uitstappen naar plaatsen waar veel kwetsbare personen zijn, zijn sterk afgeraden.
3. Schooluitstappen van één dag kunnen doorgaan, zeker in openlucht. Meerdaagse
schoolreizen naar het buitenland zijn af te raden.
Aanbevelingen voor bedrijven
Bedrijven worden aangeraden om zoveel mogelijk het aantal mensen in één ruimte te beperken:
1. Geef aan werknemers de mogelijkheid om te telewerken.
2. Stel vergaderingen uit of organiseer ze vanop afstand, bv. via videoconferentie.
3. Stel personeels- of bedrijfsfeesten voorlopig uit.
4. Hou afstand op de werkvloer.
5. Indien mogelijk, sta flexibel verlof toe en breidt eventueel de flexuren uit. Zo zijn er
minder personen tegelijkertijd aanwezig op de werkvloer (en op het openbaar vervoer).
6. Opleidingen in grote groepen zijn af te raden.
Aanbevelingen voor risicogroepen
Behoor je tot een risicogroep (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of
nieraandoeningen, kinderen jongeren dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een
verzwakt immuunsysteem,…)? Vermijd dan (grote) evenementen. Je loopt er meer risico om besmet
te geraken.

 

Bronnen m.b.t. de heersende maatregelen
De FOD Volksgezondheid coördineert de aanpak en communiceert over de situatie van het virus in
ons land. Gevalideerde informatie kan u terugvinden via volgende kanalen:
- Referentiewebsite: https://www.info-coronavirus.be/nl/
- Twitter: @be_gezondheid
- Facebook: @volksgezondheid
- Contact center: 0800 14 689

 

Via de referentiewebsite kan men tevens informatie tergvinden voor specifieke doelgroepen zoals
reizigers, zorgverleners, bedrijven en consumenten en de onderwijssector.

 

 

Please reload

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon