Tententekort jeugdbewegingen verdient blijvende aandacht en investeringen


De zomer komt dichterbij en dat betekent voor de Vlaamse jeugdbewegingen de start van het kampeerseizoen. 1066 jeugdbewegingen dienden bij de Uitleendienst Kampeermateriaal (ULDK) een aanvraag voor tenten in. 120 jeugdbewegingen kunnen niet van tenten worden voorzien en 6 jeugdbewegingen kregen slechts een gedeelte van wat ze nodig hebben, toegewezen. “Blijven investeren in de tentenvoorraad is dus broodnodig” benadrukt Vlaams Parlementslid An Christiaens. Bovendien moet er ook aandacht besteed worden aan de aanvraagprocedure. Die liep bij sommige jeugdbewegingen niet van een leien dakje. "Ook de volgende Vlaamse regering moet hier dus aandacht aan besteden," vindt Christiaens: "blijven investeren in de tentenvoorraad is belangrijk voor heel veel kinderen en jongeren."

Blijven investeren in kampeermateriaal

Voorbije legislatuur werd 1,9 miljoen euro geïnvesteerd in nieuw tentenmateriaal. De ULDK beschikt op dit moment over 2206 seniortenten en 3156 patrouilletenten, de grootste stock in 10 jaar. Jeugdbewegingen konden op 5 november 2018 hun tentenaanvraag indienen maar niet iedereen kreeg een positief antwoord. Oorspronkelijk konden 174 jeugdbewegingen niet geholpen worden. Door solidariteit van andere jeugdbewegingen, die hun teveel aan tenten weer afstonden, en door het verplaatsen van hun kampeerperiode is dat aantal intussen teruggedrongen tot 120. Toch zijn er dit jaar niet meer of minder aanvragen gebeurd. Een eenduidige verklaring voor het tekort is er dus niet.

An Christiaens: “De kampperiodes concentreren zich steeds meer op de periode van 15 juli tot 15 augustus en in die periode kan daarom niet aan alle aanvragen worden voldaan. Ook is het aantal tenten van Defensie, die gebruikt werden om de voorraad aan te vullen, de voorbije tijd gedaald. Bovendien speelt het stijgende aantal leden mee: goed nieuws voor de jeugdbewegingen en de vele leden, maar hen van voldoende tenten voorzien blijft een uitdaging. Ook volgende legislatuur moet er dus verder ingezet worden op nieuw kampeermateriaal en een efficiënte uitleenprocedure. Iedereen moet comfortabel op kamp kunnen.”

Maak-je-account-dag op 1 oktober

Enkele jeugdbewegingen gaven ook aan problemen te hebben met de digitale aanvraagtoepassing. An Christiaens kaartte dit aan bij de Vlaamse minister van Jeugd maar volgens de minister ligt het niet aan een technisch probleem. Wel zou er een probleem kunnen zijn met het correct invullen van de registratie, of wordt er te vroeg gestart met het invullen van de aanvraag.

An Christiaens: “De problemen met de digitale toepassing zouden zich niet situeren bij de aanvraag zelf, maar wel bij de registratie vooraf. Daar is heel wat onduidelijkheid over. Volgend jaar komt er daarom een maak-je-account-dag op 1 oktober. De ULDK zal samen met de koepels van de jeugdbewegingen hierover uitgebreid communiceren. Die dag vindt enkele weken voor de eigenlijke aanvraag plaats (de 1ste maandag na het herfstverlof). Zo wil het ULDK groepen motiveren om tijdig in orde te zijn zodat de aanvragen daarna vlot kunnen worden ingediend. Een goede monitoring daarvan is belangrijk want als er problemen blijven opduiken moeten we daar snel op kunnen inspelen.”

Groepsaankopen bij Defensie

Zelf tenten aankopen is voor jeugdbewegingen vaak een te dure investering, des te meer omdat de verkoop vaak in grote loten gebeurt. Dat is het geval bij Defensie die ongebruikte tenten in loten aanbiedt. Voor jeugdbewegingen die slechts enkele tenten nodig hebben is de aankoop zo financieel en praktisch onhaalbaar. Vlaams Parlementslid Orry Van de Wauwer pleitte daarom bij de bevoegde minister om bij Defensie aan te dringen om een groepsaankoop te organiseren of een apart moment waarop jeugdbewegingen een tentenvoorraad kunnen inslaan. Zo krijgen individuele jeugdbewegingen toch de kans om enkele eigen tenten aan te kopen. De minister gaf aan dit engagement te willen aangaan. Op die manier kan, naast blijvende investeringen in kampeermateriaal, hopelijk elke jeugdbeweging met voldoende tenten op kamp.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon