Openbaar vervoer, carpoolen en de fiets halen ons uit de file


De CD&V-parlementsleden die in de Commissie Mobiliteit zetelen, lanceerden eind januari ‘File-idee’. Met dit initiatief deden ze een oproep aan de burgers om mee op zoek te gaan naar oplossingen om de files te bestrijden. Zo’n 160 mensen stuurden hun ideeën via de website www.fileidee.be op, wat resulteerde in bijna 400 voorstellen om het fileleed aan te pakken.

De filezwaarte is afgelopen legislatuur met 20% toegenomen en brengt heel wat ergernissen teweeg. “Als we alle inzendingen bekijken, is het duidelijk dat de mensen mee naar een oplossing willen zoeken en ook zelf hun steentje willen bijdragen om die modal shift te bereiken,” reageert Dirk de Kort tevreden, “Maar het is tevens onmiskenbaar dat de overheid een cruciale rol kan spelen om bepaalde zaken te faciliteren en de mensen te stimuleren om hun wagen thuis te laten staan. Daarvoor zal er wel extra geld op tafel gelegd moeten worden, alsook de nodige politieke moed en daadkracht.”

De ideeën die het meest werden voorgesteld, vind je terug in de afbeelding.

Onze parlementsleden kozen hun favoriete idee:

Dirk de Kort: “Er zijn heel wat voorstellen gedaan rond carpoolen. Ook ik ben ervan overtuigd dat we dit meer moeten ondersteunen. Carpooling is immers driemaal winnen: samen voor een beter milieu, goed voor de portemonnee en gezelliger onderweg!”

Karin Brouwers: “De suggestie om kwaliteitsvolle randparkings te bouwen met groendaken en recreatiemogelijkheden voor de buurtbewoners steun ik volledig. Dit initiatief zorgt voor een opwaardering van het buurtleven. Bovendien moeten deze parkings echte mobipunten worden waar openbaar vervoer, (deel)fiets en (deel)auto samen komen.”

An Christiaens: “Meer ruimte voor motorrijders op de weg, dat is volgens deze tweewielers een vlotte en veilige oplossing. Stel de busstrook open op drukke momenten, zoals tijdens de ochtend- en avondspits aan een vastgelegde maximumsnelheid. Het succes van die maatregel in Londen biedt inspiratie voor een Vlaams proefproject.”

Lode Ceyssens: “Het aanbod van openbaar vervoer moet absoluut uitbreiden, zeker in Limburg. Denk maar aan de realisatie van de drie Spartacuslijnen die de ruggengraat van dat Limburgse openbaar vervoer moeten vormen. Naar analogie van het treinstation Noorderkempen in Brecht, willen we ook een stopplaats voor de trein in Halen voorzien. Daar kunnen automobilisten vlot parkeren en overstappen op de trein. Via informatieborden langs de autosnelweg, kunnen we de aankomst van de trein aankondigen.”

Martine Fournier: “De gemiddelde afstand op een fietssnelweg is 18km enkel voor woon-werkverkeer. Met de opkomst van de speed pedelec, is de fiets echt een alternatief voor de wagen geworden. We moeten dit mee promoten door meer veilige en comfortabele fietssnelwegen aan te leggen en zo een kwaliteitsvol fietsroutenetwerk uit te bouwen.”

Orry Van de Wauwer: “Een snelle woon-werkverbinding uitbouwen via fietssnelwegen is één ding, maar ook op het werk aangekomen is er nood aan specifieke infrastructuur. Ik vind het dan ook een goed idee dat bedrijven naast fietsenstallingen ook douches en omkleedplekken moeten voorzien op de werkplek. We zouden bedrijven daarvoor een premie of subsidie kunnen geven, want ook dat is comfortabele fietsinfrastructuur.”

CD&V wilt van de volgende regering een echte investeringsregering maken. De investeringsnorm moet opgetrokken worden naar 3%, waarvan veel bijkomende middelen naar mobiliteit gaan. “De resultaten van file-idee bevestigen dat ons investeringsplan de juiste focus legt. We kiezen voluit voor koning Fiets met een verhoging van het budget voor fietsinfrastructuur van 100 naar 300 miljoen euro per jaar met als doel de aanleg van 3500 km kwaliteitsvolle, veilige fietspaden,” zegt Dirk de Kort. “Daarnaast trekken we ook de investeringen in ons openbaar vervoer op en zorgen we voor een uitbreiding van het aanbod, onder andere met het Brabantnet in Vlaams-Brabant en Spartacus in Limburg.”

Verder stelt CD&V meer uitgebouwde P+R’s voor met vlotte overstapmogelijkheden op trein, tram, bus en fietsdeelsystemen. Op die manier willen we een netwerk van minstens 500 mobipunten verspreid over Vlaanderen. CD&V kiest er bovendien voor om te investeren in het slimmer maken van onze infrastructuur (ITS) en voertuigen via smartphones, sensoren in weginfrastructuur, voertuigen … En het systeem van de salariswagen willen we vervangen door het mobiliteitsbudget. Het volledige investeringsplan kunt u hier raadplegen.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon