Vlaanderen investeert 64 miljoen euro in Limburgse riolering en zuivering


Op voorstel van Vlaams minister Koen Van den Heuvel (CD&V) heeft de Vlaamse Regering ingestemd met het optimalisatieprogramma 2020 ter waarde van 230 miljoen euro voor projecten van Aquafin. Daarnaast heeft de minister het eerste subsidieprogramma 2019 voor 184 gemeentelijke rioleringsprojecten goedgekeurd. In totaal wordt voor meer dan een half miljard euro geïnvesteerd.

Ook in Limburg wordt heel wat geïnvesteerd, weet Vlaams Parlementslid An Christiaens uit Tongeren:

“19 Limburgse gemeentes ontvangen subsidies voor gemeentelijke rioleringsprojecten, goed voor meer dan 53 miljoen aan rioleringswerken. Vlaanderen subsidieert 75%, meer dan 40 miljoen euro dus. Daarenboven wordt nog eens 24 miljoen Vlaams geld vrijgemaakt voor projecten met Aquafin in 15 gemeenten. Heel wat investeringen in onze provincie waarmee we weer een stap vooruit zetten voor onze waterkwaliteit. Duurzaam omgaan met water is belangrijk om een goede, gezonde en geruste toekomst in Limburg te garanderen.”

Vlaams minister Koen Van den Heuvel wil met de subsidie steden en gemeenten extra slagkracht geven om de noodzakelijke werken uit te voeren:

“Dankzij deze investering kunnen we de riolerings- en zuiveringsgraad in Vlaanderen verder opkrikken. Dat we duurzaam moeten omspringen met water is algemeen geweten, maar met deze financiële injectie zetten we weer een stap vooruit in het verhogen van de riolerings- en zuiveringsgraad in Limburg. Dit is goed voor mens, dier én natuur. Niet alleen bovengrondse zichtbare investeringen zijn belangrijk, maar zeker de ondergrondse verbeteren de levenskwaliteit van onze burgers.”

24 miljoen voor Limburg in het optimalisatieprogramma 2020

Met het optimalisatieprogramma 2020 krijgt Aquafin voor het investeringsjaar 2019 de bijkomende opdracht om 140 nieuwe projecten ter waarde van 230 miljoen euro (excl. BTW) op te starten. In Limburg gaat het om 21 projecten in 15 gemeenten, goed voor 24 miljoen euro.

Met deze projecten wordt voor 100 miljoen euro geïnvesteerd in de verdere uitbouw van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur, hetzij door de bouw van nieuwe zuiveringscapaciteit (voornamelijk uitbreiding van bestaande installaties), hetzij door het aansluiten van het afvalwater van woningen op bestaande installaties in het buitengebied. Daarnaast gaat ongeveer een kwart van het investeringsbudget naar het verbeteren en/of het in stand houden van de bestaande saneringsinfrastructuur. Het optimalisatieprogramma investeert niet alleen in de zuivering van afvalwater. Van de in totaal 230 miljoen euro gaat 130 miljoen euro naar waardevolle gemeentelijke rioleringsprojecten die door het Vlaamse Gewest worden overgenomen. Zo zorgt Vlaanderen dat projecten met een grote ecologische meerwaarde sneller worden gerealiseerd en zorgt ze voor een bijkomende financiële ondersteuning van de gemeenten.

40 miljoen euro subsidies voor rioleringswerken in Limburgse gemeentes De Vlaamse overheid ondersteunt ook de gemeenten in de uitbouw van hun gemeentelijke rioleringsnetten. Door de goedkeuring van het subsidieprogramma 2019 voor de gemeentelijke rioleringen krijgen 184 projecten een subsidie van 75% van de rioleringskosten. Die projecten kunnen nu door de gemeenten en rioolbeheerders concreet uitgewerkt en gerealiseerd worden. De totale kost van die projecten (inclusief wegeniswerken) wordt geschat op 290 miljoen euro en de rioleringskost op 190 miljoen. Maar staat dus een subsidie van ongeveer 140 miljoen euro tegenover. In Limburg is dat respectievelijk 66 miljoen totaalkost en 53 miljoen aan rioleringswerken. Ook daar is er stevige subsidie ongeveer 40 miljoen euro.

Het betreft rioleringsprojecten die gemeenten moeten uitvoeren in samenwerking met andere nutsbedrijven als Infrabel en Elia, of met de Aquafin investeringen. In bijna 100 van de geselecteerde projecten wordt bijkomende riolering gerealiseerd. Hiermee leveren we een duidelijke bijdrage om de doelstellingen van de Europese kaderrichtlijn Water te halen. Tenslotte wordt via het subsidieprogramma ook de installatie van 771 IBA’s, installaties voor de individuele behandeling van afvalwater, bij afgelegen woningen gesubsidieerd.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon