400 extra voltijdsequivalenten voor Vlaamse maatwerkbedrijven


Maatwerkbedrijven stellen mensen te werk die niet in het reguliere arbeidscircuit terecht kunnen. Zij krijgen er specifieke begeleiding en ondersteuning met oog op een mogelijke doorstroom. Reguliere bedrijven kunnen een beroep doen op maatwerk voor delen van hun productie en dienstverlening. Vlaanderen zorgt nu voor bijkomende tewerkstelling van 400 voltijdse equivalenten in 91 maatwerkbedrijven, zo laten Vlaams Volksvertegenwoordigers Sonja Claes en An Christiaens weten. In Limburg zijn er dat 58 in 19 bedrijven. In totaal zijn er zo’n 16.000 arbeidsplaatsen in de Vlaamse sociale economie, waar er nu 400 bijkomen. CD&V wil volgende legislatuur 7000 bijkomende plaatsen creëren met een groeipad.

Sonja Claes en An Christiaens: “Mensen die moeilijk hun weg vinden naar de reguliere arbeidsmarkt verwerven zo niet alleen een inkomen, maar ook onafhankelijkheid en heel wat vaardigheden. Daarmee kunnen ze mogelijk later terecht in het reguliere circuit. Het is belangrijk dat de overheid investeert in sociale tewerkstelling. Met de 400 bijkomende arbeidsplaatsen verbeteren we de levenskwaliteit van heel wat mensen op korte én lange termijn. Die kans willen we voor nog meer mensen creëren.”

Oproep werkondersteunende maatregelen

Een maatwerkbedrijf dat een maatwerker aanwerft, heeft recht op subsidies onder de vorm van werkondersteunende maatregelen. Het gaat dan over een tussenkomst in de loonkost, afhankelijk van de individuele behoefte aan begeleiding en het rendementsverlies dat gepaard gaat met de tewerkstelling van een persoon met een beperking. Daarnaast is er ook een aanvullende organisatie-ondersteuning. Die compenseert de kosten van het aanpassen van de productieprocessen aan de noden van de maatwerkers.

Het totaal budget in de Vlaamse begroting voor collectief maatwerk bedraagt 394 miljoen euro, goed voor 16.000 voltijdsequivalenten. In 2019 bedraagt de uitbreiding voor Vlaanderen 10 miljoen euro, wat neerkomt op ongeveer 480 voltijdsequivalenten. Daarvan worden er nu al 400 ingevuld, de rest volgt later dit voorjaar.

Begin 2019 lanceerde de Vlaamse overheid een nieuwe oproep voor maatwerkbedrijven om werkondersteunende maatregelen aan te vragen. Het contingent werd per provincie verdeeld op basis van de aanwezigheid van de doelgroep (aantal niet-werkend werkzoekenden per provincie). In totaal kunnen 400 bijkomende voltijdsequivalenten aan de slag bij 91 maatwerkbedrijven in Vlaanderen.

Meer Limburgse maatwerkers aan de slag

Met 58 extra tewerkstellingen kunnen meer Limburgsers met een beperking aan de slag. Zo kunnen er in de vijf Bewel-vestigingen 29,5 voltijdsequivalenten gecreëerd. Ook de kringwinkels Reset, Maasland en de Biehal kunnen met de maatregel bijkomende arbeidskrachten aanwerven.

Partnerschap met reguliere economie

Anders dan in reguliere bedrijven die op zoek gaan naar werknemers voor hun werk, zoeken maatwerkbedrijven werk voor hun werknemers. Toch is ook rendement belangrijk. Daarvoor is een samenwerking met de reguliere economie belangrijk. An Christiaens en Sonja Claes roepen bedrijven op om een beroep te doen op maatwerkbedrijven om hun ondernemersactiviteiten te ondersteunen. Maatwerkers kunnen immers delen van productieprocessen uitvoeren, zoals assemblage of verpakking maar ook dienstverlening verzorgen, zoals groenonderhoud. Het maatwerkbedrijf zelf is hier vaak toe uitgerust, maar kan ook zorgen voor verplaatsing naar de opdrachtgever. Reguliere en sociale economie kunnen elkaar op die manier versterken.

An Christiaens en Sonja Claes: “Maatwerkers zijn multi-inzetbaar en dat is ook voor reguliere bedrijven een grote troef. Naast flexibiliteit bieden maatwerkbedrijven ook een scherpe prijs en ze leveren kwaliteit af die voldoet aan de hoogste normen. Tegelijkertijd bieden ze een enorme maatschappelijke meerwaarde. Een win-win dus voor de sociale én de reguliere economie.”

CD&V wil 7000 extra plaatsen creëren

Tewerkstelling en ook sociale economie staan hoog op de agenda bij CD&V. “In ons programma pleiten we voor meer tewerkstellingsplaatsen voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kan in het reguliere arbeidscircuit, mits voldoende redelijke aanpassingen. De tewerkstelling in de sociale economie of de arbeidszorg willen we behouden voor wie dat de ideale arbeidsmarktpositie is. Verder stimuleren we de samenwerking en doorstroom tussen sociale economie-ondernemingen en reguliere ondernemingen. Binnen de sociale economie willen we zo snel mogelijk 7.000 plaatsen creëren met een groeipad zodat zo veel mogelijk mensen aan de slag kunnen,” zeggen An Christiaens en Sonja Claes.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon