Aantal ondernemers dat hinderpremie aanvraagt stijgt sterk


Vorig jaar verkregen 4.062 Vlaamse ondernemingen een hinderpremie van 2.000 euro als gevolg van hinder bij openbare werken, goed voor een totaalbedrag van 8.124.000 euro. De kinderziektes waarmee het systeem te maken had, lijken stilaan overwonnen. En daar is Vlaams Volksvertegenwoordigster An Christiaens (CD&V) maar wat blij mee. Zij kaartte eerder de pijnpunten aan.

De hinderpremie is een vrij uniek gebeuren in Vlaanderen, waarbij VLAIO (Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen) op basis van een afgebakende hinderzone en concrete voorwaarden de getroffen ondernemers automatisch rechten toekent. Maar veel onduidelijkheden zorgden ervoor dat slechts 1 op 3 ondernemers ook effectief hun premie aanvroegen.

“Een betere samenwerking met de lokale besturen en een herinneringsbrief aan ondernemers op 14 dagen voor de deadline heeft dit cijfer sinds halverwege 2018 gelukkig opgekrikt tot de helft”, geeft Christiaens aan. Dit is liefst 15% meer dan voorheen.

Meer lokale betrokkenheid

Toch kan de responsgraad nog verbeteren. Zo zouden lokale besturen nog meer betrokken moeten worden. Met hun veldkennis van de lokale economie en hun contacten in de eigen gemeente kunnen ze rechthebbende ondernemers nog meer stimuleren om een aanvraag tot uitbetaling in te dienen.

An Christiaens:

“Om de ondernemer ook lokaal te bereiken zou VLAIO bijvoorbeeld de lijst met aangeschreven ondernemers kunnen bezorgen aan de dienst economie in de betrokken steden en gemeenten. Zij kunnen de rechthebbenden op hun beurt extra stimuleren om in te tekenen op de premie.

Net geen 1 miljoen euro steun voor Limburg

In Limburg deden vorig jaar 486 ondernemingen een beroep op de hinderpremie, goed voor 972.000 euro of 11% van het totaal uitgekeerde budget. De aanvragen waren afkomstig uit 34 gemeenten waar openbare werken hinder veroorzaakten. De meeste aanvragen kwamen uit Sint-Truiden, waar 61 ondernemingen samen voor 122.000 euro werden gecompenseerd. Daarna volgt Genk met 49. Maaseik sluit de top 3 af (45 ondernemers)

An Christiaens:

“De Vlaamse hinderpremie wil een antwoord bieden op het inkomstenverlies dat helaas vaak gepaard gaat met werken. Dat de responsgraad van de aanvragen stijgt is dan ook goed nieuws want dat betekent dat meer ondernemers financiële steun ontvangen. We moeten blijven zoeken naar manieren om wie recht heeft op de premie maximaal te bereiken want elke ondernemer kan zo’n compensatie goed gebruiken.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon