CD&V wil flexibelere contracten en eenvoudigere vernieuwing voor de huur van handelspanden


De Handelshuurwet dateert van vorige eeuw, 30 april 1951 om precies te zijn. Vlaams Volksvertegenwoordiger An Christiaens (CD&V) merkt dat de wetgeving soms beperkend werkt voor handelaars en wil enkele principes een eigentijdsere invulling geven op Vlaams niveau. Hiervoor diende ze al in 2016 een conceptnota in. Ook N-VA leek toen voorstander van vernieuwing in een eigen conceptnota, maar eerdere pogingen tot overleg sprongen af. An Christiaens hoopt op een constructieve samenwerking in de nabije toekomst. Met de voorstellen wil CD&V lokale handelaars meer flexibiliteit bieden om lokale handelskernen meer zuurstof te geven. Het gaat daarbij om een versoepeling van de looptijd van het contract en een andere aanpak voor de vernieuwing ervan.

An Christiaens:

“Ondernemen vandaag is anders dan in 1951 en daar mag de Vlaamse wetgeving aan tegemoet komen. Onze lokale handelskernen hebben baat bij een versoepeling van bepaalde regels. Het voorstel doet niet teniet aan de wetgeving zoals ze nu vastligt, maar wil bepaalde principes eigentijdser invullen. De huidige federale regelgeving biedt een goed evenwicht tussen handelaar en verhuurder en een volledige herwerking is dus niet nodig. Maar op Vlaams niveau kunnen we wel de juiste accenten leggen om het voor handelaars in de 21ste eeuw eenvoudiger te maken.”

Minimumhuurtijd wordt korter

Op dit moment bieden huurcontracten tussen handelaar en eigenaar weinig flexibiliteit. De minimumhuur van 9 jaar is het uitgangspunt en daarin is weinig bewegingsvrijheid, ook al zou de eigenaar daar voorstander van zijn. Voor CD&V blijft de minimumhuur van 9 jaar het standaardmodel, maar wordt het ook mogelijk een soepeler contract op te stellen als zowel handelaar als verhuurder daarmee akkoord gaan. Zo kan een moderne invulling gegeven worden aan het ondernemen.

An Christiaens:

“De zekerheid van 9 jaar is vaak nodig voor de handelaar om zijn zaak uit te bouwen en een vast cliënteel te verwerven en die moet ook behouden blijven. Maar soms gaat een handelaar specifiek op zoek naar een ander type contract en wil de eigenaar hieraan tegemoet komen. Bij een pop-up bijvoorbeeld, of in een proefperiode om een nieuw ondernemersconcept te testen. In Frankrijk en Nederland bestaat zo’n soepele regeling al jaren en dat moet ook in Vlaanderen kunnen.”

Vernieuwing van de handelshuur moet eenvoudiger

Op dit moment is het zo dat indien de handelaar niet volgens de huidige voorwaarden per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot een hernieuwing aanvraagt, er automatisch een einde komt aan een huurovereenkomst. Een formalistische aanpak die in de praktijk voor heel wat problemen zorgt. Een vergetelheid of vormelijke fout kunnen de huurder van een bloeiende zaak meteen de das omdoen. Als de huurder geen antwoord krijgt op zijn aanvraag bijvoorbeeld, of als de aanvraag niet correct is ingediend staat de zaak meteen op de helling. CD&V wil daarom de procedure van de handelshuurvernieuwing omkeren: een huurcontract wordt automatisch opnieuw voortgezet voor 9 jaar tot één van beide partijen de huur opzegt.

An Christiaens:

“Geschillen bij handelshuurovereenkomsten gaan te vaak over formalistische details. Met een automatische voortzetting wil CD&V voorkomen dat winkels die een vaste waarde zijn van de ene dag op de andere verdwijnen. Dat heeft immers een grote impact op klanten en op personeel.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon