Eindelijk concrete acties voor Cultuurplan Limburg


2019 is goed gestart voor de Limburgse cultuursector. In het kader van het Cultuurplan Limburg werden de professionele trajectbegeleiders aangeduid om het aantal én de kwaliteit van Limburgse subsidiedossiers op te krikken. Bovendien werd op 15 januari 260.000 toegewezen aan 5 Limburgse projecten bij de eerste subsidieronde in het kader van het Kunstendecreet. Vlaams Parlementslid An Christiaens (CD&V) pleit ervoor die goede start te bestendigen met concrete acties. Op het einde van de legislatuur loopt immers ook het Limburgplan af, en mei komt steeds dichterbij. Met een kick-off voor cultuurorganisaties op 20 februari raakt de trajectbegeleiding in stroomversnelling. Iedereen zal 10 maanden hard werken om het culturele netwerk te versterken.

20 februari kick-off van de trajectbegeleiding

In de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement lichtte minister Sven Gatz het plan van aanpak toe. Het verslag lees je hier. Consultants van de bureaus Kessels & Smit en De CijferFabrik startten op 20 februari met een interatieve kick-off. Geïnteresseerde culturele organisaties kunnen er terecht met hun vragen en kunnen zich inschrijven voor werkgroepen op vlak van op vlak van strategie, communicatie, financiën en HR. De bedoeling van de werkgroep is om 10 maanden lang elkaar en het netwerk te versterken via terugkommomenten. De trajectbegeleiders zullen daarnaast ook werk maken van individuele begeleiding. Met een soort van beurtenkaart kunnen socio-culturele organisaties bij hen terecht voor advies op maat. Zowel in de lente als de zomer zal een tussentijdse evaluatie worden gehouden, waarbij ook resultaten zouden moeten blijken met meer en sterkere projecten en subsidiedossiers.

Motivatiemoment voor ‘trekkers’ Organisaties Z33 en Bokrijk engageren zich al als trekkers van het cultuurplan. In het voorjaar wordt door de Vlaamse administratie ook een motivatiemoment georganiseerd voor andere organisaties met trekkerspotentieel. Het gaat om grotere spelers in de sector die anderen kunnen ondersteunen en inspireren. Op basis van overleg met deze organisaties kunnen drempels worden weggewerkt. Participatie, zowel voor organisaties als voor de Limburgers, staat daarbij centraal.

Aanjager Valgaeren, die het actieplan opmaakte waarmee aan de slag wordt gegaan, zal in deze actiefase van het cultuurplan de rol van lokale gids opnemen. Met infosessies over de verschillende Vlaamse subsidiemogelijkheden en relevante beleidsaanpassingen zal hij alle organisaties verder blijven ondersteunen. De Vlaamse administratie, maar ook Limburgse sectorale organisaties zoals LIKO, het Limburgs Kunstenoverleg en Cultuurnet Limburg worden betrokken om de vinger aan de pols te houden.

An Christiaens:

“De Limburgse cultuursector heeft het potentieel en de motivatie om zich nog sterker te organiseren en te ontplooien. Het zetje van Vlaanderen was nodig om dat empowerment in de praktijk te brengen. Zowel de aanjager als de trajectbegeleiders moeten zichzelf op lange termijn eigenlijk overbodig maken. Zo ver zijn we nog niet, maar de inzet van de komende maanden kan zeker tot een doorbraak leiden.”

Cultuurplan 2.0

In de zomer blijkt of ook de nieuwe regeringsploeg een vervolg breidt aan het cultuurplan. Minister Gatz is van mening dat dit ‘eerder wel’ het geval zal zijn maar voorlopig is het nog koffiedik kijken. An Christiaens:

“Het einddoel van het cultuurplan is een evenwaardige vertegenwoordiging van Limburg op de culturele kaart. Daarvoor is een georganiseerde sector en een sterk netwerk nodig, maar ook politieke wil. De komende 10 maanden wordt er door alle stakeholders hard gewerkt aan om de Limburgse cultuursector te versterken. Die inspanningen worden hopelijk ook door de volgende regering gevalideerd.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon