Wat is jouw fileidee? Ik pleit voor de motor.

De CD&V-parlementsleden die in de Commissie Mobiliteit zetelen, lanceren ‘Fileidee’. Met dit initiatief doen ze een oproep om mee op zoek te gaan naar creatieve oplossingen om de files aan te pakken. Zelf gingen ze ook aan de slag. Tongers parlementslid An Christiaens pleit ervoor om de motor een volwaardig onderdeel te maken van de mobiliteitsmix met voldoende aandacht in het beleid. Heb je zelf een fileidee? Deel het op www.cdenv.be/fileidee.

We kunnen er niet omheen, we staan stil in het verkeer. De afgelopen twee jaar is de filezwaarte met nog maar eens 20% gestegen. In 2018 stonden we 925.000 uur in de file. 925.000 uren die we op een veel betere manier hadden kunnen invullen. Files brengen heel wat ergernis met zich mee en hebben een negatieve weerslag op onze economie, onze levenskwaliteit en onze gezondheid. Jaarlijks sterven maar liefst 13.000 mensen vroegtijdig aan de gevolgen van fijn stof en bovendien is de auto een grote boosdoener wanneer het gaat over CO2-uitstoot.

Om vooruit te gaan, moet er meer aandacht gaan naar alternatieven voor de wagen. Er is absoluut een focusverschuiving nodig. Zo trekt CD&V al lang de kaart van Koning Fiets en pleiten wij voor een verdubbeling van het budget voor fietsinvesteringen. Uit de verkeersonveiligheidsenquête van Vias institute bleek recent nog dat meer dan 80% van de ondervraagden daar ook voorstander van is. Voor hen is investeren in weginfrastructuur voor fietsers dé oplossing om files aan te pakken.

De afgelopen jaren heeft CD&V al heel wat voorstellen uitgewerkt en aangekaart bij de bevoegde minister. Maar misschien zijn er nog zaken waar wij niet aan hebben gedacht. Hoe pakken we de files aan? Wij horen het graag! Alle voorstellen verzamelen we op de website www.cdenv.be/fileidee. De beste ideeën die naar boven komen, zetten wij in de kijker en nemen wij mee naar de verkiezingen.

Alvorens de vraag te stellen aan het grote publiek, zijn de CD&V-parlementairen zelf creatief aan de slag geweest. Elk van hen werkte zijn of haar fileidee uit in een filmpje. An Christiaens schuift de motor naar voor. “10% meer motoren betekent 40% minder file,” aldus Christiaens. “Een motorveilige infrastructuur, sensibilisering van autobestuurders en motards en meer voorzieningen zoals parkeerplaatsen en oplaadpunten moeten van de motor een nog aantrekkelijker alternatief maken.“ Ze pleit dan ook voor een motorvriendelijk mobiliteitsbeleid.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon