Onderzoek naar tijdelijke bewoning van leegstaande panden goedgekeurd


Vandaag werd in de plenaire vergadering een resolutie aangenomen waarmee CD&V, N-VA en Open Vld aan Steunpunt Wonen vragen om onderzoek te doen naar leegstandsbeheer. Bij leegstandsbeheer bieden eigenaars via een beheerder hun leegstaand pand aan als tijdelijke bewoning of werkplek tegen een relatief lage prijs. Met het onderzoek willen ze aan de slag om een regelgevend kader uit te tekenen. “Leegstandsbeheer is geen permanente oplossing voor een leegstaande woning, maar het is wel waardevol als invulling van tijdelijke leegstand,” zegt An Christiaens (CD&V), hoofdindiener van de resolutie. Zij diende eerder al een conceptnota in om leegstandsbeheer op de Vlaamse agenda te plaatsen.

Overheid en privésector strijden samen tegen leegstand

De strijd tegen leegstand wordt op allerlei bestuursniveaus gevoerd via heffingen en flankerend beleid. Niet alleen de overheid, maar ook private spelers kunnen een rol spelen. Leegstandbeheer beschermt leegstaand vastgoed door de plaatsing van tijdelijke bewoners. Het fenomeen is relatief nieuw op de huurmarkt en boort een ander type publiek aan. Wie een woonst zoekt voor een korte periode, zoals bij een tijdelijke nieuwe werkplaats of het overbruggen van een nieuwe verhuis, kan of wil vaak geen beroep doen op de traditionele huurwoningen en -overeenkomsten. Ook de relatief lage huurprijs maakt de optie van een leegstand pand aantrekkelijk. Huurders zijn vooraf op de hoogte dat de duurtijd van de bewoning beperkt is en snel kan eindigen. Wanneer de eigenaar voor het pand een nieuwe bestemming heeft gevonden loopt het contract af.

Onderzoek in het belang van eigenaars, bewoners én leegstandsbeheerders

Hoewel het precaire karakter eigen is aan het karakter van het type huurovereenkomst, blijft het bij leegstandsbeheer wel om een contract gaan waarvan iemands woonsituatie afhangt. “Aangezien nieuwe regelgeving afwijkingen op de woonkwaliteitsnormen zou kunnen toelaten, moeten we oppassen dat er geen tegengestelde belangen ontstaan,” zegt Jelle Engelbosch (N-VA), “We zijn dan ook voorzichtig om het leegstandsbeheer zomaar aan commerciële spelers toe te vertrouwen.”

Tot op vandaag is er geen regelgevend kader in Vlaanderen. Een betere kennis van het fenomeen kan daar verandering in brengen. “Het onderzoek van Steunpunt Wonen moet uitwijzen op welke manier de overheid de flexibiliteit van het huren kan bewaren en tegelijkertijd een kader kan uittekenen dat de nodige zekerheid biedt. We gaan geen extra regels invoeren als het niet nodig is”, aldus An Christiaens (CD&V).

Een Vlaamse formule ontwikkelen slaat drie vliegen in één klap. Voor bewoners maakt een duidelijk wettelijk kader flexibele bewoning mogelijk en de handhaving ervan makkelijk. Voor beheerders zorgt meer rechtszekerheid ervoor dat ze hun activiteiten beter kunnen ontplooien. Meer bekendheid bij eigenaars betekent dat meer mensen kunnen intekenen op deze vorm van bescherming en zo leegstand uit het straatbeeld weren. “Leegstand is een sluipende sloper. Het is slecht voor de omgeving en de buurt. In tijden van schaarse ruimte moet ruimte efficiënt worden ingezet,” vindt Mercedes Van Volcem (Open Vld).

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon