Begroting economie: ga verder op dit elan


Tussenkomst van An Christiaens tijdens de begrotingsbesprekingen in het Vlaams Parlement op 19 december 2018. Voorzitter, collega’s,

De toekomst is aan de jeugd. En het is aan ons om hen alle kansen te geven om deze toekomst in eigen handen te nemen. Een van de wegen die zij in hun carrière kunnen bewandelen, is deze van het ondernemerschap. Door een passend ondernemersklimaat te creëren en mensen hier enthousiast voor te maken, zette de Vlaamse Regering hier de voorbije jaren verder op in.

Meer digitalisering, meer vereenvoudiging van het instrumentarium – o.m. bij de kmo-portefeuille en de innovatiesteun – en een betere dienstverlening vanuit de overheid door de fusie van agentschappen en provinciale innovatiecentra. De ondernemer vaart er wel bij.

Maar er is nog werk aan de winkel. Niet alleen om ondernemerschap als valabele piste in de markt te zetten, maar ook om creativiteit en innovatie te stimuleren, zowel bij de huidige bedrijven als bij de mensen die met een idee worstelen, maar de sprong niet durven wagen. Een degelijke prestartersbegeleiding, die de afschaffing van de kennis bedrijfsbeheer moet opvangen, kan bvb. starters meer gemoedsrust geven. En consumenten beter beschermen. Maar het gaat veel verder dan dat.

Om het met de woorden van de jeugd te zeggen, liet de Vlaamse adviesraad vorige week vier jonge Vlaamse ondernemers aan het woord. Zij hamerden op enkele knelpunten die dringend moeten verholpen worden. Ik haal er enkele van aan.

  • Zo is er niet alleen nood aan een goede samenwerking tussen overheid, bedrijven en academici, maar tegelijk ook nood aan een vlotte overgang tussen de academische wereld en het ondernemerschap. Wie academische kennis heeft, kan met deze creativiteit, mits de nodige ondersteuning, prachtige innovatieve bedrijven in de wereld zetten.

  • Verder is er nood aan meer interdisciplinair onderzoek. Geef universiteiten het vertrouwen om domeinoverschrijdend te werken. Alleen zo ontstaan nieuwe inzichten die kunnen leiden tot innovatie.

  • Het geven van kansen aan risicovolle starters is een derde punt dat naar voor kwam. Hun eigen ervaring leerde dat wie geen trackrecord heeft of een risicovolle business heeft, weinig kansen krijgt met betrekking tot financiering.

  • Zet intrapreneurship meer in de markt. Beknot geen creativiteit. Werkbaar werk, reorganisatie van ondernemingsprocessen en zelfs gelijkschakeling van statuten werden aangehaald als oplossingen om werknemers in hun ondernemerschap te stimuleren.

Het zijn slechts enkele vissen die zij wierpen. Maar mijn boodschap is duidelijk. Geef ondernemers méér platform om hun ervaringen te delen. Dan is het aan ons om gehoor te geven aan deze noden.

Aan het aantal investeringen zal het alleszins niet gelegen hebben. Met dank aan het structurele groeipad van liefst 500 miljoen euro, krijgt het investeringsniveau in onderzoek, ontwikkeling en innovatie een flinke duw richting de 1%-norm. Voor het laatste jaar van deze legislatuur wordt er nog 280 miljoen euro voorzien. Onder meer de slaagkansen van mandaten en projecten bij het FWO worden hierdoor significant verhoogt.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon