Vanaf 1 januari vervalt huurcontract automatisch na overlijden huurder

Een overlijden is niet enkel een emotionele gebeurtenis, het brengt ook administratieve problemen met zich mee. Dit werd pijnlijk duidelijk in het Belang van Limburg het voorbije weekend. Verhuurder André Coomans uit Halen kaartte in de rubriek ‘Voor u opgelost’ aan dat hij na het overlijden van zijn huurder al negen maanden zijn appartement niet in mag. Hij kan het pand dus ook niet verder verhuren of verkopen, wat zorgt voor leegstand en een verlies aan inkomen. Dankzij het nieuwe Vlaamse huurdecreet zal dit vanaf 1 januari 2019 niet meer voorkomen. Huurcontracten afgesloten vanaf 1 januari 2019 zullen dan automatisch eindigen bij het overlijden van de huurder. Vlaams Parlementslid An Christiaens (CD&V) diende samen met collega Katrien Schryvers hierover op 28 oktober 2016 al een voorstel in.

“Wanneer een huurder overlijdt, nemen de erfgenamen in de oude regeling alle rechten en plichten van de huurder over,” vertelt Vlaams volksvertegenwoordiger An Christiaens, “Wanneer er zich echter geen erfgenamen aanbieden of ze allemaal afstand doen van de nalatenschap, staat de verhuurder voor een probleem.” Vooraleer hij de woning kan vrijmaken en verder verhuren, moet hij zich immers richten tot de vrederechter. “Gevolg is vaak heel wat extra kosten en een woning die voor langere tijd leegstaat.”

CD&V stelde dan ook voor om in de woninghuurwet in te schrijven dat het huurcontract automatisch ontbonden wordt wanneer de huurder overlijdt zonder erfgenamen of indien de erfgenamen de erfenis niet aanvaarden. Op die manier kan de verhuurder sneller terug beschikken over het pand. An Christiaens is dan ook tevreden dat het voorstel is opgenomen in het nieuwe Vlaamse Huurdecreet:

“Vanaf 1 januari treedt het nieuwe huurdecreet in werking en kunnen situaties zoals die van de verhuurder in Halen niet meer voorkomen. Huurcontracten die worden afgesloten zullen automatisch vervallen na het overlijden van de verhuurder. De regeling biedt meer zekerheid aan alle betrokkenen. De administratieve last verdwijnt en de verhuurder krijgt weer meer rechtszekerheid over zijn investering. Hij heeft er immers alle belang bij om verder huurinkomsten te ontvangen en leegstand te vermijden.”

[if !supportLineBreakNewLine] [endif]

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon