Bestuursploeg en beleidsplan voor de eerste stad


De Tongerse kiezer heeft op 14 oktober de coalitie van Tongeren.nu - de stadslijst van Open Vld, CD&V en onafhankelijken- en sp.a bevestigd en beide partijen vonden elkaar in een positief Tongers project. Op 24 november werd de bestuursploeg en het beleidsplan voorgesteld. Insteek hierbij waren niet alleen de programma’s waarmee beide lijsten naar de kiezer zijn getrokken, maar ook een externe omgevingsanalyse over waar Tongeren vandaag staat en een memorandum van de stadsdiensten met een aantal beleidsvoorstellen.

Vandaag ligt er een ambitieus en positief project voor Tongeren op tafel. Dit project heeft tot doelstelling Tongeren verder te laten evolueren tot een groeiende, bruisende, aangename en groene stad. Hiermee wil de bestuursploeg Tongeren vandaag doen bloeien en alle groeikansen geven voor de toekomst.

Het volledige bestuursakkoord kan je hier online lezen.

Bestuursploeg Deze ploeg zet haar schouders onder een sterk project voor de eerste stad:

 • Patrick Dewael Burgemeester (wettelijke bevoegdheden, feestelijkheden, personeel, burgerlijke stand)

 • An Christiaens Eerste schepen, en schepen van cultuur, toerisme en jeugd

 • Johnny Vranken Schepen van ruimtelijke ordening, wonen en patrimonium

 • Patrick Jans Schepen van mobiliteit, leefmilieu en sport (met inbegrip van dierenwelzijn)

 • Marc Hoogmartens Schepen van economie, city marketing en landbouw (met inbegrip van smart city)

 • Gerard Stassen Schepen van financiën, begroting en erfgoed (met inbegrip van kerkfabrieken en kerkenplan)

 • Guy Schiepers Schepen van openbare werken, onderwijs en werk

 • Jos Schouterden voorzitter van Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en schepen van sociale zaken (met inbegrip van gezondheidsbeleid, senioren, personen met een beperking, kinderopvang)

Tongeren wil niet alleen groeien als stad maar wil ook dat iedereen kan mee participeren aan deze groei. Elke Tongenaar telt en niemand mag achterblijven. Als bestuur moeten we vertrouwen geven aan mensen en iedereen kansen geven om zijn of haar dromen waar te maken. We willen dit niet doen door te betuttelen of te verbieden, maar ook niet door hen te pamperen. We willen mensen, en vooral kinderen, kansen geven en hen ondersteunen om voluit deel uit te maken en deel te nemen aan de maatschappij. Op die manier investeren we niet alleen in groei, in stenen, maar ook en vooral in de mensen in onze stad.

© 2018 | An Christiaens

 • YouTube Social Icon
 • Wix Twitter page
 • Wix Facebook page
 • Instagram Social Icon