Werken Vrerenstraat en Luikersteenweg

Aannemer Casters, die werd aangesteld voor de uitvoering van de collectorwerken, is in faling. Dit betekent dat de werken collector Vreren/Diets-Heur opgeschort worden en er samen met de andere partners (Aquafin, Infrax, AWV en provincie Limburg) een nieuwe aanbestedingsprocedure gevoerd moet worden teneinde het werk opnieuw te gunnen aan een aannemer die de werken zal moeten hervatten.

In de tussentijd neemt het stadsbestuur zijn verantwoordelijkheid om de hinder te beperken. Zo werd de omleiding opgeheven en het kruispunt Vrerenstraat-Luikersteenweg terug opengesteld voor verkeer. Vanaf 21 november 2018 zal (behoudens technische- of weersomstandigheden) aannemer Jackers in opdracht van het stadsbestuur de werken starten om de voetpaden naast de Vrerenstraat (tussen de GSB en het kruispunt Luikersteenweg) en naast de Luikersteenweg (tussen kruispunt Vrerenstraat en kruispunt Droefstraat) tijdelijk te verharden. Deze werken zullen vermoedelijk 10 werkdagen in beslag nemen.

De stad Tongeren heeft aan AWV gevraagd om zo spoedig mogelijk de wegdoorsteken en de afwatering van de Luikersteenweg te herstellen zodat deze in orde zijn om de winter te doorstaan.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon