Kop van de Casinotuin in Tongeren is klaar

De besloten tuin rond het Casino in Tongeren wordt omgevormd tot een open stadstuin die toegankelijk is voor bewoners en bezoekers. Fase 1, oftewel ‘de kop van de tuin’ is intussen afgerond. Dit is de zone die grenst aan de hoek van de Watertorenstraat en de Eeuwfeestwal.

In de jaren '70 werd het afwikkelen van het verkeer prioritair gesteld. Daardoor werd de groenaanleg erg gereduceerd maar daar komt nu verandering in. Zowel het RUP Centrum als het Masterplan R72 stellen vandaag een groen wallenlandschap voorop. Met het openstellen van de Casinotuin wordt hierin een belangrijke stap gezet.

An Christiaens, schepen van Openbare Werken:

“De Casinotuin was een gesloten groene zone die we nu transformeren naar een open en transparante stadstuin. In de eerste fase werden er vier lindebomen gekapt. Deze zijn inmiddels vervangen door een Honingboom, twee Valse Christusdoornen, een Esdoorn en een Amberboom. Een trappenbordes in grijze graniet vormt de schakel tussen het straatniveau en het hoger liggende maaiveld.

Het toevoegen van de tuin aan het openbaar domein is nodig voor de realisatie van een wallenlandschap waar voldoende ruimte is voor een duurzame en verkeersveilige verkeersafwikkeling voor de voetgangers en de fietsers. In de volgende fase zal het voetpad langs de Eeuwfeestwal verder zuidwaarts doorgetrokken worden.

De vormgeving, de ontwerpfilosofie en het materiaalgebruik van deze eerste fase zal ook verder doorgetrokken worden in de volgende uitvoeringsfases van het gehele park zodat deze “kop” als een onderdeel van het wallenlandschap zal functioneren, waarbij de relatie tussen de stad en de stadsrand of aanliggende wijken hersteld wordt.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon