Tongeren plant Vredesboom om 100 jaar wapenstilstand te herdenken


De stad Tongeren plant een vredesboom naar aanleiding van 100 jaar Wapenstilstand. De winterlinde werd op 9 november 2018 in Piringen aangeplant, op de hoek van de Hossenstraat en Smisberg. De actie 'plant een vredesboom' is een initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos in samenwerking met het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog. In Tongeren werd gekozen voor een winterlinde.

In het weekend van 9 tot en met 11 november planten 220 steden en gemeenten een vredesboom. De vier herdenkingsjaren rond 100 jaar Eerste Wereldoorlog worden op 11 november officieel afgesloten. We doen dit onder meer door een vredesboom te planten, die ook de komende jaren en decennia zichtbaar zal zijn en blijven.

Een vredesboom planten is een bijzondere manier om Wapenstilstand te herdenken. Met deze vredesboom willen we alle oorlogsslachtoffers blijvend herdenken. Een eik, es of linde planten bij een speciale gelegenheid is een oude traditie, maar is ook een moment om stil te staan bij vrede vandaag en morgen.

De stad Tongeren koos voor een winterlinde. Deze boomsoort wordt sinds lang als vredes- of getuigenboom aangeplant. Hij wordt heel oud en heeft een hoog herstellingsvermogen. Met die keuze wordt ook een symbolische link gelegd naar het belang van de natuur in tijden van oorlog, hoe die natuur zelf de oorlog overleeft en zelfs nieuwe kansen biedt.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon