Cultuurplan Limburg heeft verlenging nodig.


Met het Limburgplan voor cultuur kondigde Vlaanderen vorig najaar aan dat ze het culturele landschap in de provincie wil versterken en ondersteunen om bij de subsidierondes meer en betere dossiers op tafel brengen. De eerste stappen zijn gezet, maar bij het einde van de legislatuur in 2019 loopt ook het plan af. Dat komt snel dichtbij, vreest Vlaams Volksvertegenwoordiger An Christiaens (CD&V). Om echt resultaat te zien moet ook de komende legislatuur het Limburgse cultuurplan ondersteund worden. Ze bracht het cultuurplan onder de aandacht in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. Je kan de zitting hier herbekijken.

An Christiaens:

“Vlaanderen heeft het Limburgse cultuurplan vorig jaar op de rails gezet. De inspanningen van de administratie, de aanjager én de organisaties zorgen voor een vruchtbare bodem, maar er is meer tijd nodig om daar ook de vruchten van te plukken. Het einde van de legislatuur in 2019 mag niet het einde van het Limburgplan betekenen. Over partijgrenzen heen moeten we aan hetzelfde zeel trekken om dit ook bij de nieuwe regering op de agenda te plaatsen.”

Sinds de aankondiging in het najaar van 2017 werd er niet stilgezeten. De aanjager maakte een landschapstekening op en schoof actiepunten naar voren. Talentdoorstroom naar en binnen Limburg, een sterkere communicatie, het ontwikkelen van een netwerk en een gezamenlijke visie zijn daarbij prioritair. Organisaties Z33 en Bokrijk engageren zich als trekkers en zullen andere organisaties inspiren en inhoudelijk en logistiek ondersteunen. Ook LIKO, het Limburgs Kunstenoverleg, stapt mee in het verhaal en wil bottom-up meewerken aan het cultuurplan.

Eerstdaags wordt een trajectbegeleider aangesteld die organisaties en hun subsidiedossiers zou begeleiden. De offerteaanvraag hiervoor werd in de zomer verspreid en er werd kandidaten ook gevraagd een actieplan op te stellen. Daar zal dus meteen mee van start kunnen worden gegaan. De trajectbegeleider zal zijn aanvullende expertise inzetten voor meer en sterkere subsidiedossiers en ook bij de remediëring van individuele organisaties. De eerstkomende subsidieronde waarin deze aanpak zijn vruchten kan afwerpen is die van januari 2019, maar dat is volgens de minister vroeg dag.

An Christiaens:

“Op korte termijn is er nog geen resultaat merkbaar en het cultuurplan loopt nu al op zijn einde. Het engagement van de minister om dossiers op te vissen houdt stand maar op middellange termijn moeten we op eigen kracht vooruit. Dat mag niet bruusk gebeuren. Organisaties moeten de tijd krijgen om samen met de trajectbegeleider projecten vorm te geven en hun werking te versterken. Het is absoluut noodzakelijk om die inspanningen verder te ondersteunen in de volgende legislatuur.”

Minister Gatz is het pleidooi niet ongenegen. Hij sluit niet uit dat de volgende regering op basis van de dingen die gebeurd zijn het plan zal verlengen. Zelf schat hij die kans eerder positief in, al zijn een aantal bijsturingen niet uitgesloten.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon