Meer dan de helft van de rechthebbenden loopt hinderpremie mis

Handelaars die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in hun straat kunnen sinds 1 juli 2017 automatisch rekenen op een hinderpremie van 2000 euro. Daar bovenop kan er nog een extra vergoeding van 80 euro per dag komen als ze ook gedwongen worden hun zaak volledig te sluiten. Uit een schriftelijke vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger An Christiaens (CD&V) blijkt dat de maatregel nog niet alle rechthebbende handelaars bereikt. Slechts 42% van hen dient een aanvraag in om de premie te ontvangen.

42% van de rechthebbenden vraagt uitbetaling aan Sinds begin dit jaar tot en met augustus 2018 werden 6.701 aantal kennisgevingen uitgestuurd door VLAIO. Het aantal aanvragen die gehoor gaven aan deze oproep bedroeg echter slechts 2815. Dat brengt de responsgraad op 42%. In 2017 was dat sinds de invoering van de maatregel in juli 43,11%.

Sinds de invoering van de hinderpremie werd aan 5147 Vlaamse ondernemingen de hinderpremie van 2000 euro toegekend, goed voor een totaalbedrag van 10,294 miljoen euro. Begin dit jaar tot en met augustus werd er al 5.630.000 euro uitgereikt aan 2815 ondernemingen. In Limburg gaat het om 576.000 euro aan 288 ondernemingen. Dat cijfer kan dus nog omhoog.

An Christiaens:

“Hinder bij wegenwerken is helaas onvermijdelijk. Lokale handelaars en zelfstandigen dragen hier de gevolgen van en verdienen ondersteuning. De hinderpremie is dan ook bedoeld als compensatiemaatregel voor de lokale economie. Het bereik van de maatregel kan echter nog beter. Het lijkt me niet het geval dat wie de steun niet aanvraagt hem niet kan gebruiken. Misschien maakt onbekend nog steeds wat onbemind.”

Nochtans werd de hinderpremie al bijgestuurd om het bereik te vergroten. Sinds midden maart 2018 wordt in de kennisgevingsbrief één duidelijke datum vermeld als deadline om de uitbetaling aan te vragen. Daar was voordien verwarring over. Sinds deze zomer ontvangen de ondernemingen die nog geen aanvraag indienden ook een herinneringsmail en –brief. Dat gebeurt 14 dagen voor het verstrijken van de deadline zodat er toch nog tijd is om de uitbetaling aan te vragen.

An Christiaens:

“De invoeringsperiode van die maatregelen is te kort om al te kunnen spreken van een gunstig en stabiel effect. Ik vraag eind dit jaar nieuwe cijfers op om de vergelijking te kunnen maken en hoop in tussentijd dat meer handelaars de weg vinden naar de premie.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon