Vlaamse meerderheidspartijen willen leegstandsbeheer onderzoeken

Bij leegstandsbeheer bieden eigenaars via een beheerder hun leegstand pand tegen een relatief lage prijs als tijdelijke bewoning of werkplek aan. Het fenomeen is in Vlaanderen nog niet zo be­kend maar er zijn wel een aantal spelers actief, zoals Camelot, Entrakt, Prevenda. In het Vlaams Parlement dienden de meerderheidspartijen (An Christiaens voor CD&V, Jelle Engelbosch voor N-VA en Mercedes van Volcem voor Open Vld) een voorstel van resolutie in om het fenomeen verder te onderzoeken. Daarmee willen ze aan de slag om een kader uit te tekenen voor dit type flexibele bewoning. Christiaens diende eerder al een conceptnota in om leegstandsbeheer op de Vlaamse agenda te plaatsen. Tijdens de hoorzitting bleken CIB Vlaanderen, Camelot Europe en het Vlaams Huurdersplatform voorstander van de opportuniteit en de vraag om dit verder te onderzoeken werd ondersteund.

Privésector strijdt mee tegen leegstand

In de strijd tegen leegstand kunnen overheid en privésector elkaar versterken. Cijfers van Ruimte Vlaanderen liegen er niet om. In Vlaanderen staan bijna 60.000 panden meer dan een jaar leeg, waarvan 32.599 woningen, 15.645 handelspanden en 11.520 bedrijfssites. Dat zijn dan nog alleen de cijfers uit inventarissen, die geen exacte weergave zijn van de om­vang van onze leegstand. De strijd tegen leegstand wordt op allerlei bestuursni­veaus gevoerd via heffingen en flankerend beleid.

Niet alleen de overheid, maar ook private spelers kunnen een rol spelen in de strijd tegen leegstand. Leegstandbeheer beschermt leegstaand vastgoed door de plaatsing van tijdelijke bewoners. Het fenomeen is relatief nieuw op de huurmarkt en boort een ander type publiek aan. Wie een woonst zoekt voor een korte periode, zoals bij een tijdelijke nieuwe werkplaats of het overbruggen van een nieuwe verhuis, kan of wil vaak geen beroep doen op de traditionele huurwoningen en -overeenkomsten. Ook relatief lage huurprijs maakt de optie van een leegstand pand aantrekkelijk. Huurders zijn vooraf op de hoogte dat de duurtijd van de bewoning beperkt is en snel kan eindigen. Wanneer de eigenaar voor het pand een nieuwe bestemming heeft gevonden loopt het contract af.

Onderzoek in het belang van eigenaars, bewoners én leegstandsbeheerders

Hoewel het precaire karakter eigen is aan het karakter van het type huurovereenkomst, blijft het bij leegstandsbeheer wel om een contract gaan waarvan iemands woonsituatie afhangt. Tot op vandaag is er daarvoor geen regelgevend kader in Vlaanderen. Een betere kennis van het fenomeen kan hier verandering in brengen. Het onderzoek van Steunpunt Wonen moet uitwijzen op welke manier de overheid de flexibiliteit van het huren kan bewaren en tegelijkertijd een kader kan uittekenen dat de nodige zekerheid biedt.

Een Vlaamse formule ontwikkelen slaat drie vliegen in één klap. Voor bewoners maakt een duidelijk wettelijk kader flexibele bewoning mogelijk en de handhaving ervan makkelijk. Voor beheerders zorgt meer rechtszekerheid ervoor dat ze hun commerciële activiteiten beter kunnen ontplooien. Meer bekendheid bij eigenaars betekent dat meer mensen kunnen intekenen op deze vorm van bescherming en zo leegstand uit het straatbeeld weren. Met de resultaten van het onderzoek willen de partijen dan ook aan de slag om een regulerend kader uit te tekenen dat alle betrokkenen de nodige garanties biedt.

An Christiaens (CD&V):

“Leegstandsbeheer is geen permanente oplossing voor een leegstaande woning, maar het is wel waardevol als invulling van tijdelijke leegstand. Door het aanbieden van een flexibele woonoplossing vult het ook een leemte op de woonmarkt. De moeite om te onderzoeken dus, en te bekijken hoe de Vlaamse overheid haar steentje kan bijdragen om zowel leegstandsbeheerders zelf als wie ermee in zee gaat meer juridische zekerheid te geven.”

Jelle Engelbosch (N-VA):

“Aangezien nieuwe regelgeving afwijkingen op de woonkwaliteitsnormen zou kunnen toelaten moeten we oppassen dat er geen tegengestelde belangen ontstaan. We zijn dan ook voorzichtig om het leegstandsbeheer zomaar aan commerciële spelers toe te vertrouwen. We onderzoeken welke formule het beste is en gaan alvast geen extra regelgeving invoeren als het niet nodig is.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon