Tuin casino wordt stadstuin - start fase 1


De besloten tuin rond het Casino in Tongeren wordt omgevormd tot een stadstuin die toegankelijk zal zijn voor bewoners en bezoekers. De aanleg van de nieuwe publiekstuin start op 2 juli en verloopt in verschillende fases. Het einde van de werken fase 1 is voorzien midden oktober.

Aanstaande maandag start aannemer Coopmans met de voorbereidende werken. In een eerste fase wordt ‘de kop’ van de tuin heringericht. Dit is de zone die grenst aan de hoek van de Watertorenstraat en de Eeuwfeestwal.

Tijdens de werken blijft de Watertorenstraat bereikbaar. Wel zal een deel van de parkeerplaatsen ingenomen worden voor de inrichting van de werf. De parkeerplaatsen voor bussen die ingericht zijn voor kort parkeren worden verplaatst naar de Eeuwfeestwal.

In de Casinotuin worden vier lindebomen gekapt. Deze worden in het plantseizoen (vanaf 15 oktober) vervangen door zes andere bomen.

Het afwikkelen van het verkeer werd in de jaren 70 prioritair gesteld. Hierdoor werd de groenaanleg erg gereduceerd. Zowel het RUP Centrum als het Masterplan R72 stellen vandaag een groen wallenlandschap voorop. Met het openstellen van de Casinotuin wordt hierin een belangrijke stap gezet.

De huidige tuin is een gesloten groene zone maar wordt nu getransformeerd naar een open en transparante stadstuin. De ’kop’ van het park wordt representatief voor het groene en unieke karakter dat we willen teruggeven aan de wallen. Een trappenbordes vormt de schakel tussen het staatniveau en het hoger liggende maaiveld.

Voor de realisatie van deze fase van het park wordt 280.000 euro uitgetrokken. De werken starten op maandag 2 juli en zullen volgens planning midden oktober afgerond zijn.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon