Detectielussen afrit 31 Bilzen-Hoeselt bijgesteld om file te verhelpen


Automobilisten die op werkdagen gebruik maken van afrit 31 Bilzen-Hoeselt van de E313 konden merken dat de toevloed aan wagens er leidde tot gevaarlijke verkeerssituaties. Vlaams Parlementslid An Christiaens (CD&V) kaartte dit aan bij bevoegd minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA) die beloofde het probleem te onderzoeken. De oorzaak blijkt nu te liggen bij de foute afstelling van verkeerslichten aan de Industrielaan. De detectielussen die de doorstroom regelen zijn nu bijgesteld. An Christiaens:

“Sinds de herinrichting van de N730 met bijkomende rotondes was de toestand aan de afrit verbeterd. Het was dan ook vreemd te moeten vaststellen dat er opnieuw problemen opdoken. Bij het onderzoek na onze klacht is gebleken dat de detectielussen aan de Industrielaan te gevoelig waren afgesteld en daardoor de doorstroom verhinderden. Dit is nu aangepast. Toch blijft monitoring belangrijk want dit drukke knooppunt moet veilig en vlot blijven voor alle weggebruikers.

Verkeerslichten Industrielaan

De problematiek op de afrit 31 is volgens minister Weyts pas verslechterd sinds begin mei. De reden hiervoor is te vinden in de afstelling van de verkeerslichten aan de Industrielaan. Door een te gevoelige instelling van de detectielussen werd de rechtdoorgaande stroom vaak onderbroken, ook als er geen afslaand verkeer was. Het verkeer richting Hoeselt kon niet worden verwerkt tijdens de spits en door de resulterende file kan ook de afrit niet vlot leeglopen. De detectielussen zijn eind mei aangepast en dat moet de situatie nu verbeteren.

Blijven monitoren De problematiek op de afrit is volgens de minister weer kleiner en er is een aanvaardbare doorstroming. Hij wijst erop dat bij de herinrichting van de N730 heel wat ingrepen zijn gebeurd maar dat die geen wonderen verrichten. Het Agentschap Wegen en Verkeer en het departement Mobiliteit en Openbare Werken adviseren geen handelszaken meer in de omgeving te voorzien die extra verkeer veroorzaken. Een verlenging van de afrit staat niet op de planning.

An Christiaens:

“Afrit 31 is één van de drukste knooppunten in regio Zuid-Limburg. Dat vraagt gedeelde inspanningen. Van de lokale besturen op planologisch en ruimtelijk vlak, en van Vlaanderen en AWV Limburg om het complex kwalitatief op te volgen. Als blijkt dat de maatregelen onvoldoende zijn moet er bijgestuurd kunnen worden.”