Tweede aanjager voor cultuurplan Limburg


In september 2017 kreeg de Limburgse cultuursector goed nieuws te horen: met een cultuurplan zou Vlaanderen de brede sector de nodige zuurstof geven. Dat was nodig, want de historische achterstand in Vlaamse subsidies en de versnippering van het landschap stonden groeikansen in de weg. In januari werd daarvoor aanjager Pieter Jan Valgaeren aangesteld. Deze maand wordt de procedure opgestart om een tweede aanjager aan te stellen. Die start in september en zal organisaties begeleiden bij de subsidieaanvragen. Dat vernam Vlaams Volksvertegenwoordiger An Christiaens (CD&V) toen ze in de Commissie Cultuur van 14 juni peilde naar de voortgang van het plan. Extra begeleiding bij subsidieaanvragen De huidige aanjager is halftijds aangesteld als motor van het cultuurplan. Na de opstartfase komt hij bij de start van het nieuwe cultuurseizoen met concrete actiepunten. Vanaf dan zal hij worden bijgestaan door een bijkomende halftijdse kracht die focust op het indienen van meer en sterkere subsidiedossiers. Deze trajectbegeleider zal zijn aanvullende expertise inzetten op het vlak van traject- en dossierbegeleiding en ook bij de remediëring van individuele organisaties. De procedure voor de aanwerving van de trajectbegeleider wordt deze maand opgestart zodat hij in september kan starten. Het effect zal dus merkbaar moeten zijn in de subsidieronde van januari 2019.

Bokrijk en Z33 worden trekkers Bij de voorstelling van het cultuurplan werd vooropgesteld dat bepaalde organisaties een sleutelrol opnemen in het verhaal, de zogenaamde trekkers. Het zijn culturele referentiepunten die het netwerk versterken door binnen hun discipline andere organisaties te inspireren, maar hen ook inhoudelijk en logistiek ondersteunen. Op dit moment hebben Z33 en Bokrijk zich gemeld. Om een brede gedragenheid te garanderen zijn meer trekkers nodig. Geen evidentie, maar wel een belangrijke opdracht voor de aanjager en Vlaanderen om organisaties te overtuigen die rol op te nemen. Seizoen van de waarheid Het is positief te zien dat Vlaanderen aan de kar trekt voor cultuur in Limburg en dat de sector zich nog meer organiseert. Het ontstaan van LIKO (Limburgs Kunstenoverleg) is daar een goed voorbeeld van. Essentieel zijn nu de brede gedragenheid van het plan en de efficiëntie waarmee het wordt uitgevoerd. Na de aankondiging van de actiepunten bij de start van het cultuurseizoen in september is er tijd tot juni 2019 voor de uitvoering.

An Christiaens: “De puzzelstukken van het cultuurplan vallen in elkaar. Het is voor het vervolg belangrijk dat het plan niet rustig kabbelt maar dat de stappen elkaar vlot opvolgen. De tijd is immers beperkt: we hebben één cultuurseizoen om de kentering te realiseren. Het is belangrijk dat de politiek samen met de aanjagers, de trekkers en de hele sector samen alles op alles zetten om de Limburgse cultuursector de boost te geven die ze nodig heeft.”

Het verslag van de vraag om uitleg hierover in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement vind je hier terug.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon