Erosiebestrijding in Diets-Heur


Door de slechte weersomstandigheden van de afgelopen dagen, waardoor er vooral in Diets-Heur water- en modderoverlast was, worden de geplande erosiebestrijdingswerken versneld uitgevoerd.

Dit project was voorzien om in de tweede helft van 2018 te worden uitgevoerd. Maar het schepencollege keurde een snellere uitvoeringstermijn goed.

De locatie waar de erosiebestrijdingswerken worden uitgevoerd, liggen in het knelpuntgebied van Diets-Heur. Na overleg met de Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplannen en -projecten (Vlaamse Overheid) is gebleken dat het grondgebied van Diets-Heur in een Interregproject werd opgenomen als een knelpuntgebied. Vooral de woningen in de Heurstraat hebben tijdens hevige regenbuien te kampen met modderoverlast. De modder is voor een groot deel afkomstig van een akker opwaarts de Heurstraat.

Op dit perceel wordt nu gewerkt aan de aanleg van een aarden dam met erosiepoel en graszone. Om deze werken te kunnen uitvoeren, stelt landbouwer de eigenaar een deel van zijn akker, ongeveer 21 are, ter beschikking.

De aannemer is op 7 juni gestart met de werken die ongeveer een dertigtal dagen zullen duren.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon