Erken de hevige regenval van mei 2018 als ramp


Na een zonnige periode kregen verschillende Vlaamse steden en gemeenten op het einde van de maand mei te kampen met uitzonderlijk hevige stortbuien en aanzienlijke water- en modderoverlast als gevolg. Ook in Tongeren is de schade aanzienlijk, vooral in Diets-Heur, Rutten, Vreren en Nerem. Tot drie keer op één week tijd kregen de bewoners te maken met hevige wateroverlast en er is in het getroffen gebied dan ook sprake van heel wat schade.

Op TVL deed ik een oproep aan Vlaanderen om de hevige regenval officieel als ramp te erkennen. Ik diende hierover ook een parlementaire vraag in. Indien de calamiteiten van de voorbije dagen officieel erkend worden kan er een dossier worden ingediend bij het Rampenfonds om een financiële tegemoetkoming te bekomen.

Nogmaals dank aan brandweer, stadsdiensten, civiele bescherming, buren en vrijwilligers voor hun onophoudelijke inzet. Aan de getroffen bewoners veel sterkte. Ik raad jullie aan om de verzekeraar te contacteren en om foto's te nemen van de geleden schade. Op 6 juni in de voormiddag wordt er een container geplaatst op Raam te Rutten en aan het buurthuis, Heurstraat te Diets-Heur. Hierin kan afval als gevolg dan de waterschade gedeponeerd worden.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon