Begraafplaats Berg heeft toegankelijke extra toegang


Aan de benedenzijde van het kerkhof in Berg is een extra toegang aangelegd. Die ontsluit het laagstgelegen grafveld en maakt het minder mobiele bezoekers comfortabeler.

Schepen van Openbare Werken An Christiaens is tevreden:

Elke bezoeker moet op een comfortabele manier de laatste rustplaats van een dierbare kunnen bezoeken. Door het glooiende landschap en het hoogteverschil was dat moeilijk maar met de extra toegang wordt dit nu overbrugt. Er is een veilige doorgang verzekerd voor voetggangers en de bushalte is vlot bereikbaar. Voor wie de wagen de beste mobiliteitsoplossing is zorgden we voor zes parkeerplaatsen aan de nieuwe toegang. Op die manier maken we de site bereikbaar voor iedereen."

Er zijn streekeigen hoogstammen aangeplant om de parkeerplaatsen en de wegversmalling af te bakenen. De bestaande bezinkingsgracht wordt ingebuisd en overwelfd. Zo blijft het waardevolle agrarische karakter van de site behouden.

Stad Tongeren werkt permanent aan het verbeteren van de toegankelijkheid van openbare ruimten. Dit is alweer een stap in de goede richting. Schepen Jos Schouterden concludeert: “Elke investering in toegankelijkheid is een goede zaak voor iedereen. Hier op het kerkhof, maar ook op andere plaatsen. Ik sta open voor suggesties. In de mate van het mogelijke zullen we ideeën opnemen en proberen te realiseren."

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon