Verzadigde afrit Bilzen-Hoeselt heeft een oplossing nodig


Zuid-Limburg bleef lange tijd onder de Vlaamse fileradar maar het fileleed heeft ook deze regio bereikt. De verzadingsgraad van de E313 neemt toe en bestuurders die gebruik maken van afrit 31 zijn daar dagelijks getuige van. Zeker op werkdagen kan de afrit Bilzen-Hoeselt de toevloed aan wagens niet slikken en dat leidt tot gevaarlijke situaties. Autobestuurders schuiven tot ver op de pechstrook aan en aankomend verkeer wordt verrast. Vlaams Parlementslid An Christiaens (CD&V) maakte bevoegd minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA) in 2016 al attent op het probleem maar er werden geen maatregelen getroffen omdat de afrit geen prioriteit was.

Het is nu vijf voor twaalf, vindt Christiaens. Zij dringt opnieuw aan op een oplossing:

“In 2016 werd volgens de minister gefocust op de 40 meest filegevoelige afritten in Vlaanderen, vastgelegd in een studie van het Vlaams Verkeerscentrum. Afrit 31 van de E313 kwam niet voor in deze lijst en daarom werden geen maatregelen getroffen. Maar de problemen stapelen zich op en bestuurders lopen steeds meer risico. Verkeersveiligheid primeert en een oplossing is meer dan ooit nodig.”

Gevaarlijke mobiliteitsknoop

Pendelaars hebben in Limburg helaas nog te weinig mobiliteitsalternatieven om vlot en weinig op het werk te raken. Het autoverkeer neemt toe en dus ook de veiligheidsrisico’s. De afrit Bilzen-Hoeselt, die ook delen van Riemst en Tongeren ontsluit, is stilaan oververzadigd. Deze week doken opnieuw beelden op van een kilometerlange file tot ver op de pechstrook. Het grote snelheidsverschil tussen de voertuigen op de snelweg en het stilstaande verkeer leidt tot zeer gevaarlijke situaties. De verkeersdoorstroom op de autosnelweg maar ook op de verbindingswegen komt hierdoor in het gedrang. Steeds meer wagens rijden, al dan niet noodgedwongen, verder naar de afrit in Tongeren zich een weg via de gewestwegen te banen. Snel handelen

De uitvoegstrook van afrit 31 is nu vrij kort en een verlenging zoals dat op andere plaatsen gebeurt is een mogelijke oplossing. In het verderop gelegen Tongeren werd de knoop ontward door uitritten te verlengen en op te splitsen bij de heraanleg van het op- en afrittencomplex. Maar ook als ingrijpende werken niet meteen mogelijk zijn moeten veiligheidsmaatregelen genomen worden, vindt An Christiaens: “Dat de prioriteitenlijst in Vlaanderen moet afgewerkt worden staat buiten kijf. Heel wat op- en afritten vragen om verlichtende maatregelen. Maar de situatie in Bilzen is onhoudbaar en ook de weggebruikers in Zuid-Limburg verdienen een snelle oplossing. Ik vraag de minister om dit op korte termijn aan te pakken.”