Nog geen 1 op 4 Vlaamse topambtenaren is vrouw: dat kan beter


De Vlaamse Regering stelde zichzelf bij haar aantreden het ambitieuze doel van 40% vrouwen in het topkader van de Vlaamse administratie. Bij de laatste tellingen in 2017 bedroeg het aandeel vrouwen in het topkader 23,3%, dat in het middenkader 35,3%. Dat vernam Vlaams Volksvertegenwoordiger An Christiaens (CD&V) via een parlementaire vraag aan minister Liesbeth Homans.

“De ambitie van 40% mag niet losgelaten worden,” benadrukt Christiaens. “Ik pleit voor evenwicht, ook in de administratie. De Vlaamse regering erkent de ondervertegenwoordiging van het vrouwelijke geslacht. Er is de focus op vrouwen bij nieuwe vacatures, een toegankelijke aanwervingsprocedure en er zijn ook extra inspanningen om afdelingshoofden, leidinggevenden en talentvolle medewerkers te vormen in trajecten die leiderschap stimuleren. Maar alles kan beter: het aandeel vrouwen kan en moet verder omhoog.”

Topkader In 2014, het eerste jaar van de huidige Vlaamse Regering, waren 22 van de 90 topambtenaren vrouwen, goed voor 24,4%. Bij de telling van 2017 zakte het cijfer naar 23,3%, met 18 vrouwen onder 77 topambtenaren. Een aantal entiteiten zijn in 2016 gefusioneerd waardoor een aantal vrouwelijke leidend ambtenaren niet meer tot het topkader behoorden. Dit lag mee aan de oorzaak van het dalende cijfer. Het streefdoel van 40% lijkt daar wel veraf.

Middenkader Het aantal vrouwen in het middenkader blijft stijgen. In 2014 waren dat nog 95 van de 283 ambtenaren, goed voor 33,6% vertegenwoordiging. Hun aandeel is licht gestegen, met 92 van de 260 vrouwen. Dat is goed voor 35,6%. De inspanningen moeten dus onverkort worden voortgezet.

An Christiaens:

“Talentvolle vrouwen zijn er zeker en vast dus de vraag blijft waarom ze hun weg niet vinden naar een topfunctie. De Vlaamse administratie moet een voorbeeld zijn voor andere werkvloeren in Vlaanderen en daarbij is gendergelijkheid een belangrijke toetssteen. Ik doe een oproep aan de regering om inspanningen te blijven leveren, en ook aan vrouwen om de sprong te wagen en te solliciteren voor topfuncties. Alleen wanneer vrouwen voldoende vertegenwoordigd zijn kunnen we werk maken van een evenwichtig beleid.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon