Vrouw en Maatschappij Tongeren vraagt extra aandacht voor de vrijetijdsbesteding van vrouwen


Op 14 mei deelt Vrouw & Maatschappij – CD&V politica Tongeren symbolisch tijd uit aan vrouwen. De ‘Zij-Blij’-dag is een nationaal initiatief. Deelnemers vragen aandacht voor de vrijetijdsbestedingsnoden van vrouwen. De tijd van vrouwen staat immers sterk onder druk omdat zij nog steeds het leeuwendeel van de huishoudelijke taken op zich nemen, vaak naast een voltijdse job, en traditionele rolpatronen maar traag veranderen. Lokale besturen kunnen met gezinsondersteuning en een vrouwgericht preventief gezondheidsbeleid iets doen aan de (vrije)tijdsnood.

Zij Blij

Vrouw & Maatschappij – CD&V politica (V&M) houdt elk jaar in de periode rond Moederdag haar Zij Blij-dag waarbij ze specifiek aandacht vraagt voor een betere combinatie van arbeid, zorg en gezin. Dit jaar focust V&M op de vrijetijdsbesteding van vrouwen. Het beleid moet meer aandacht hebben voor de druk die vrouwen ondervinden om werk en gezin te combineren. “Vrouwen ondervinden steeds meer tijdsdruk,” aldus Vrouw & Maatschappij - CD&V politica Tongeren. “Vandaag gaat ongeveer 62% van de burn-out dossiers over vrouwen, en dat is onder andere een gevolg van die toegenomen tijdsdruk”.

Daarom vraagt V&M onder andere dat de lokale besturen:

 • Inzetten op de Huizen van het Kind.

 • Buitenschoolse opvang ondersteunen.

 • Een specifiek sportaanbod voor vrouwen voorzien, ook tijdens de sporturen van kinderen.

 • Toegankelijke en gebruiksvriendelijk digitale netwerken tussen buren/ouders ondersteunen en opbouwen.

 • Gemakkelijk en toegankelijke buurtwinkels faciliteren, zodat reistijden verkleinen.

 • Investeren in fietspaden en fietsvoorzieningen.

 • Mantelzorgers ondersteunen, hetzij financieel of via specifieke ontspanningsmomenten.

 • Een gezondheidsbeleid voeren en daarbij specifiek aandacht hebben voor vrouwen.

 • Een Schepen van Gelijke Kansen voorzien, die ook met gender en vrijetijdsbesteding bezig is.

Om vrouwen symbolisch tijd te geven en deze beleidsvoorstellen kracht bij te zetten, voert V&M Tongeren actie aan de supermarkt Carrefour Market. Voorbijgangers krijgen kleurrijke badparels en de boodschap om tijd voor zichzelf te nemen en anderen tijd te gunnen.

© 2018 | An Christiaens

 • YouTube Social Icon
 • Wix Twitter page
 • Wix Facebook page
 • Instagram Social Icon