Speelgroen in Tongeren

Het stadsbestuur van Tongeren wil meer speelgroen in de stad. In een eerste fase wordt er gekozen om speelweefsels aan te leggen in de wijken Paspoel, Nieuw-Tongeren en de omgeving van het Pliniuspark. Hoe deze nieuwe speelruimtes er moeten uitzien staat nog niet vast. Daarom organiseert Tongeren een aantal infonamiddagen waaraan iedereen kan deelnemen en zijn wensen kan kenbaar maken. Met de verzamelde ideeën gaan we aan de slag.

Kinderen spelen steeds minder buiten. De snelle vooruitgang in technologie is daar zeker niet vreemd aan. Jongeren spenderen hun vrije tijd vaak in huis en staan enkel online met vrienden in contact. Maar een andere reden is zeker ook dat het merendeel van de kinderen in stadscentra wonen waar de groene ruimtes eerder beperkt zijn. De laatste jaren zien we echter een nieuwe trend. Jonge ouders willen dat hun kinderen wat meer buiten spelen, en meer specifiek nog ‘spelen in het groen’. Daar willen we als stadsbestuur onze schouders onder zetten.

An Christiaens, schepen van Jeugd:

“Een speelweefsel is een reeks van groene zones die zo ingericht worden dat kinderen er fijn kunnen spelen. Wij hebben er voor gekozen om een aantal zones aan de rand van onze stadskern in te richten als speelgroene zone. Op maandag 9 april start er een participatietraject. Tijdens de eerste infonamiddag - die doorgaat in Hal P - kan iedereen zijn of haar mening geven. De weken en maanden hier op volgend gaat de jeugddienst op pad om nog meer ideeën over de inrichting van verschillende groene speelzones te verzamelen.”

Het eerste groene speelplein zal eind 2019 gerealiseerd worden.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon