Werken in de Vermeulenstraat


In de Vermeulenstraat staan heel wat werken op het programma. Op 12 februari zijn de nutsmaatschappijen gestart met de vernieuwing van kabels en leidingen. Als die werken ten einde zijn start de hoofdaannemer met de vernieuwing van de wegverharding. Dit zal midden april gebeuren en 6 weken in beslag nemen.

Schepen van Openbare Werken An Christiaens:

“De wegverharding in de Vermeulenstraat was aan vervanging toe. Om de hinder te beperken tot één periode werken we samen met de nutsmaatschappijen. Nadat zij de kabels en leidingen vernieuwd hebben legt Stad Tongeren nieuwe wegverharding aan. Infrax zal ook de slokkers vervangen. Op die manier krijgt de Vermeulenstraat een welverdiende make-over.”

Door het vriesweer enerzijds en de moeilijkheid van het nauwe straatje anderzijds hebben de nutmaatschappijen langer tijd nodig dan de geplande 6 weken. Er volgt op korte termijn overleg en de hoofdaannemer zal iets later starten met wegverharding. Het gaat om een totale investering van 259.990,15 euro (inclusief BTW), waarvan Stad Tongeren 141.528,32 euro voor haar rekening neemt.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon