Productiecentra voor zacht water lopen vertraging op


Om de problematiek van hard water in Zuid-Limburg op te lossen komen er nieuwe centrale onthardingsinstallaties. In 2015 kondigde De Watergroep de komst van deze vijf nieuwe installaties aan. Vier van de vijf projecten lopen echter een jaar vertraging op. Dat is het geval in Bilzen (2021), Tongeren (2022), Kortessem (2022) en Borgloon (2023). Dat vernam Vlaams Parlementslid An Christiaens (CD&V) via een parlementaire vraag aan bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V). An Christiaens:

“De waterproductiecentra in Bilzen, Tongeren, Kortessem en Borgloon zullen een jaar later dan voorzien operationeel zijn. De Watergroep bevestigt wel haar inspanningen in het dossier. Uitstel is zeker geen afstel, maar in tussentijd moeten we jammer genoeg geduld oefenen. Het mag nu vooruit gaan want de investering in waterontharding is in onze streek zeker geen overbodige luxe.”

Het bestaande waterproductiecentrum Waltwilder (Bilzen) wordt vervangen door een nieuw inclusief centrale ontharding op een aangrenzend perceel. De indienstneming van het waterproductiecentrum was voorzien vanaf medio 2020 maar zal een jaar later gebeuren. Door aanslepende problemen met de vergunning is de aanbesteding vertraagd. In Tongeren is de indienstneming van het nieuwe waterproductiecentrum Overhaem met een jaar uitgesteld. Er waren problemen met de verwerving van terreinen voor het het gebouw en de boorputten en er moet overlegd worden met de ambtenaar ruimtelijke ordening. In het voorjaar van 2022 kan het centrum in gebruik worden genomen.

De infrastructuur in Kortessem, gepland voor 2021, zal ook pas in 2022 in dienst genomen worden. Er wordt nog een overleg gepleegd over de vergunbaarheid van het project overeenkomstig de omgevingsvergunning. De indienstneming van het centrum in Borgloon loopt eveneens een jaar achter op de planning en zal pas in 2023 gebeuren. Enkel de realisatie van het waterproductiecentrum in Nieuwerkerken blijft op schema en zal zoals gepland in 2023 operationeel zijn.

An Christiaens:

“De realisatie gaat niet zo vlot als gehoopt en dat is jammer voor de inwoners die hierop wachten. Wel is het positief dat in de lopende dossiers overleg wordt gepleegd over de vergunningen. Het is beter nu het pad te effenen dan bij de start van de bouw voor problemen komen te staan. De planning moet nu wel onverkort worden voortgezet, want ook in onze regio hebben mensen recht op zacht kraanwater.”

Voor de realisatie van deze 5 nieuwe waterproductiecentra werd een budget van 45 miljoen euro gereserveerd. Hiermee worden de terreinen aangekocht, de nieuwe putten geboord, alle installaties gebouwd en uitgerust en de nodige verbindingsleidingen aangelegd.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon