Schot in de zaak voor wielerpiste Zolder


De realisatie van de wielerpiste in Zolder kan eindelijk uit de startblokken schieten. Vier jaar na de aankondiging zijn de problemen met de btw-inspectie en de berekening van de bouwkosten achter de rug. Op dit moment wordt een financieel plan opgesteld door Sport Vlaanderen en afgestemd met de partners. Daarmee zal de organisatie ook een aanvullende lening voor LSM-middelen aanvragen en kan de bouw echt beginnen.

Vlaams Volksvertegenwoordiger An Christiaens (CD&V) is tevreden dat het dossier weer vooruit kan:

“De realisatie van de wielerpiste is belangrijk voor de sportieve uitstraling van onze provincie en niet in het minst voor de jonge, ook Limburgse, talenten die zich er verder zullen kunnen ontwikkelen. Nu de administratieve hindernissen eindelijk zijn weggewerkt kan de bouw starten. Vlaanderen investeert in topsportinfrastructuur en ook onze provincie moet daar snel de vruchten van kunnen plukken.”

Vertraging door btw-kosten en bouwnormen

Het project liep in maart 2016 voor het eerst vertraging op door onverwachte btw-kosten. Eind 2016 zorgden verstrengde bouwnormen er dan weer voor dat de kostenraming opnieuw moest gebeuren. De oorspronkelijke raming van minstens 19 miljoen euro exclusief btw in 2013-2014 was intussen gedateerd. Vanaf 2018 dient bouwnorm E40 gehaald te worden en dat vereiste een bijkomende investering. De nieuwe raming in functie van de EPB-normen en infrastructurele noden bedroeg 20,3 miljoen euro voor 16.475m² oppervlakte. Op basis van de geactualiseerde raming werd een nieuw dossier naar de btw-inspectie verstuurd met een aanvraag tot vrijstelling.

Vrijstelling van btw wordt toegestaan

Op 9 januari 2018 werd voor de realisatie en het beheer van de site alvast de vzw sportcomplex Vlaanderen/Heusden-Zolder opgericht. Op 5 februari 2018 maakte de btw-administratie haar oordeel bekend en dat was goed nieuws voor de investeerders. Voor de bouw van het sportcentrum wordt een volledige aftrek toegelaten. Ook de investeringssubsidies en werkingstoelagen voor de bouw zijn vrij van btw. Het dienstenpakket wordt aanvaard als een complexe dienst en is onderworpen aan een tarief van 21%..

De bouw van een overdekte wielerpiste in Zolder wordt gerealiseerd met steun van Vlaanderen, de provincie Limburg, de gemeente Heusden-Zolder, de Belgische en Vlaamse wielerbond en enkele privésponsors. Naast de velodroom zal ook een Gymhal gerealiseerd worden. Ook de zoektocht naar een fitnesspartner en een uitbater voor het inspanningslab kan starten.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon