Erosiewerken in Sluizen


De Kaststraat in Sluizen wordt regelmatig getroffen door modderoverlast afkomstig uit een veldweg die tevens ook een holle weg is. Daarom legt de stad Tongeren een water- en modderbuffer aan in de holle weg.

Het erosiebestrijdingsplan van Tongeren beschrijft de prioritaire knelpunten en bepaalt maatregelen om de erosieproblemen in deze zones op te lossen. De stad doet hierbij een beroep op de erosiecoördinatoren van het Provinciaal Steunpunt Land & Water om het erosiebestrijdingsplan systematisch uit te voeren. De samenwerking met de Tongerse landbouwers is hierbij erg belangrijk omdat alle maatregelen vrijwillig zijn.

Sluizen is echter niet de enige deelgemeente die regelmatig met water- en modderoverlast kampt. Daarom diende Tongeren voor meerdere deelgemeenten subsidieaanvragen voor andere erosiebestrijdingsprojecten in. Naast de begeleiding van het Provinciaal Steunpunt Land & Water kan de stad Tongeren ook rekenen op de financiële steun van de Provincie Limburg voor de uitvoering van de erosiemaatregelen.

An Christiaens, schepen van Openbare werken:

“In de Kaststraat is de modder afkomstig uit een veldweg die tevens ook een holle weg is. Er is geen duidelijke instroming van water vanaf de landbouwpercelen in de holle weg, desalniettemin verzamelt de holle weg veel water die als een modderstroom richting de openbare weg en het fietspad stroomt. Omdat we er nieuwe riolering gaan aanleggen, moet ook de instroom van sediment aangepakt worden. De landbouwpercelen zijn niet geschikt om een dam aan te leggen omdat ze geen duidelijk concaaf reliëf vertonen. Om die reden gaan we in de holle weg een water- en modderbufferende drempel aanleggen, net zoals in de Diepenstraat. Op die manier kan de holle weg fungeren als tijdelijke waterbuffer. De wegverhoging remt het afstromende water af. Door de knijpopening wordt het water vertraagd afgevoerd waardoor er een tijdelijke waterbuffer ontstaat achter de drempel. Omdat het water vertraagd wordt, kan het meegevoerde sediment bezinken en wordt het niet verder meegevoerd richting woningen en riolering.“

De erosiewerken in de Kaststraat worden uitgevoerd door BVBA AAG Nys uit Dessel. De kostprijs wordt geraamd op 50.908,83 euro. De werken starten op 19 maart en zullen ongeveer 30 werkdagen duren.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon