31.300 hoogopgeleide Limburgers pendelen naar andere provincies


Meer dan ooit zijn ondernemingen in Limburg op zoek naar geschikt talent. Recente cijfers van VDAB toonden aan dat er eind januari 4259 openstaande vacatures waren in onze provincie, net geen 50% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Uit de Toekomstindicator 2017 van Voka bleek dat het aantal vacatures binnen Limburg in 2016 al steeg met 35,5%. Ondernemingen zijn vooral op zoek naar technische profielen maar ook hoogopgeleiden zijn in trek. En toch pendelen 31.300 hoogopgeleide Limburgers naar andere provincies om de kost te verdienen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid An Christiaens opvroeg. Omgekeerd trekken 12.500 hoogopgeleiden uit andere provincies dagelijks naar Limburg. Maar sprake van een braindrain is er niet, verzekert An Christiaens.

An Christiaens:

“Het is niet zo dat er meer hoogopgeleiden pendelen vanuit Limburg dan vanuit andere provincies. Alle provincies kennen immers meer uitgaande dan inkomende pendelaars. Toch moeten we ervoor zorgen dat hoogopgeleiden Limburg als werkplek blijven vinden. De piek in vacatures toont aan dat er voor hen heel wat toekomstkansen zijn. Het is dan ook belangrijk om Limburg te profileren als aantrekkelijke regio voor alle mogelijke talenten, zowel afkomstig uit de provincie als daarbuiten.”

Bestemming Brussel

Elke Vlaamse provincie telt een groot aantal pendelaars en Limburg is daarbij geen uitzondering. Dat meer mensen elders heen trekken dan dat er binnen komen is geen verrassing. Brussel is immers de werkplek voor heel wat pendelende Vlamingen. Vooral dan uit Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Voor West-Vlaanderen is de impact van Brussel minder groot en zien we vooral uitgaande hooggeschoolde pendel naar Oost-Vlaanderen. Vanuit Limburg is de hooggeschoolde pendel richting Brussel het kleinst. De pendel gaat eerder richting Vlaams-Brabant, Antwerpen en Nederland.

Ook de aanwezigheid van een universiteit heeft invloed op het aantrekken van pendelaars. In 2016 wees de studie “Soort zoekt soort: De geografische verdeling van universitair geschoolden in België naar woon- en tewerkstellingsplaats, 1970-2011” erop dat de regio’s rond universiteiten erg veel hooggeschoolden blijken aan te trekken, zelfs wanneer die personen om te werken naar andere regio’s moeten pendelen. Voor Limburg is de komst van Universiteit Hasselt dus een goede zaak.

Grensarbeid van Limburgers in Nederland Als provincie aan de grens is voor hooggeschoolde Limburgers Nederland en populaire werkgever. 98% van de uitgaande grensarbeid in Limburg trekt richting noorderburen. Ongeveer 8.500 hooggeschoolde Limburgers werken in Nederland. Toch is een kleine kanttekening bij deze schatting te maken. Eén derde van deze groep bestaat uit Nederlanders die zich in Belgisch Limburg hebben gevestigd maar in Nederland blijven werken.

Krapte aanpakken op alle fronten De krapte op de arbeidsmarkt is geen zuiver Limburgs probleem maar kenmerkt heel Vlaanderen. Om een antwoord te bieden op deze uitdaging sloot Vlaanderen een pact met werkgeversorganisaties. Dat pact bestaat uit vier onderdelen: betere screening van langdurig werkzoekenden, verbetering van competentiegerichte matching, vereenvoudiging en vermeerdering van IBO (individuele beroepsopleiding) en werkplekleren, en verhoging van sollicitatiefeedback. In Limburg tracht Vlaanderen een braindrain tegen te gaan via een uitgesproken speerpuntenbeleid.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon