Afschaffing attest bedrijfsbeheer: geen eindhalte maar een startpunt


Op 1 september 2018 wordt het verplicht attest bedrijfsbeheer afgeschaft. Om de kwaliteit van het ondernemen en de kennis van ondernemers te garanderen en versterken werkt Vlaanderen samen met de sector aan een plan met alternatieven. De acties in het plan worden nu al geconcretiseerd en uitgerold, in overleg met de stakeholders en de onderwijsverstrekkers.

Tot op heden dienen startende ondernemers nog steeds een attest kennis bedrijfsbeheer voor te leggen. Vanaf 1 september 2018, een jaar sneller dan voorzien, vervalt deze verplichting. Door de snellere afschaffing bieden we ondernemers meer duidelijkheid, een drempelverlaging en een verbeterde concurrentiepositie tegenover buitenlandse starters. Deze laatsten konden immers, volgens het Europese recht van vrije vestiging, niet langer verplicht worden om een dergelijk attest voor te leggen. Vanaf 1 september 2018 kan iedereen met dezelfde kansen starten. Maar dat is pas een begin.

Ook wanneer verplichtingen wegvallen moet kwaliteitsvol ondernemen het streefdoel zijn. Voor consumenten, maar ook voor de ondernemers zelf. Met enthousiasme en een goed idee kom je al een heel eind. Maar een succesvolle ondernemer gaat verder. Vaktechnische competenties, faillisementspreventie, management skills,… Ze maken het verschil en de overheid kan daartoe bijdragen. Ondernemerschap is serious business en dat vraagt kennis en kwaliteit. Mensen die de sprong wagen moeten we stimuleren om gecontroleerd te springen en zo zichzelf te beschermen.

Om kwaliteit te blijven garanderen werkt de Vlaamse regering aan een plan in samenspraak met de sector. Op 1 september moet de minister van economie klaar zijn met zijn huiswerk. Er moeten voldoende alternatieven zijn die de ondernemer uitdagen om de lat hoog te leggen en die tegelijk zekerheid bieden aan de consument. Ook sensibilisering is belangrijk: ondernemers moeten weten waar ze aan toe zijn. Het attest verdwijnt maar de ondersteuning niet. Integendeel, ondernemend Vlaanderen verdient een overheid die hen rugdekking geeft. Drempels om te ondernemen kunnen met prestartersbegeleiding worden overwonnen. Ook wie de sprong al waagde verdient een sterk ondersteuningsaanbod. Elk jaar behalen 20.000 cursisten een attest bedrijfsbeheer bij Syntra en de CVO’s. Informatie en permanente vorming moeten ook in de toekomst hun weg naar de ondernemers vinden en vice versa. Ook het onderwijs zit dus mee rond de tafel, zowel het volwassenonderwijs als het secundair. Het ondernemend talent van morgen zitten immers nu op de schoolbanken.

Ondernemers moeten we warm maken en houden voor opleidingen die hun competenties versterken. Het is belangrijk dat Vlaanderen de vinger aan de pols houdt en dat de acties van dichtbij wordt gemonitord en geëvalueerd. Zo kunnen we tijdig bijsturen en echt ondersteuning op maat bieden. Ondernemen in Vlaanderen staat garant voor kwaliteit en die kennis en kunde moeten we ook na 1 september verzekeren. Het mag dan wel geen verplichte schooldag zijn, ondernemers die zich willen versterken moeten we daartoe alle kansen geven.

Bron foto: Het Belang van Limburg, 1 maart 2018